Fontys International Business School en Rabobank verlengen samenwerking

FOR SOCIETY

Fontys International Business School en Rabobank hebben op 28 juni een overeenkomst getekend waarmee ze de huidige samenwerking met vier jaar verlengen. Centraal binnen de samenwerking staat het gezamenlijk adresseren en oppakken van vraagstukken in het werkveld op het vlak van de grensoverstijgende samenwerking in het Nederland-Duitse grensland.

Het lectoraat Cross-Border Business Development zal een belangrijke sleutelrol vervullen in het bijeen brengen van het onderwijs, het onderzoek en de Rabobank (inclusief haar zakelijke klanten en RaboResearch). Op het vlak van de grensoverstijgende samenwerking zal de aandacht specifiek uitgaan naar grensoverstijgende lerende organisaties, euregional employability en brede welvaart vanuit euregionaal perspectief. Fontys en Rabobank gaan de komende vier jaar intensief aan de slag met het ontwikkelen van kennis en het creëren van impact zodat belangrijke stappen gezet kunnen worden in de grensoverstijgende samenwerking.

Grensland
Lector Vincent Pijnenburg is verheugd met de verlenging van de samenwerking: ‘’Het is ontzettend waardevol dat een organisatie als Rabobank gaat meedenken over het onderwijs- en professionaliseringsaanbod van FIBS en haar zakelijk netwerk actief gaat verbinden aan Fontys. Hierdoor kunnen we gezamenlijk aan de impact op studenten, werknemers en werkgevers op het vlak van werken en ondernemen in het grensland werken.’’  

Het lectoraat is onderdeel van de International Business School in Venlo en draagt met haar praktijkgericht onderzoek bij aan de readiness van studenten, werknemers en werkgevers om aan beide zijden van de landsgrens actief te zijn. Rabobank levert vanuit haar maatschappelijke opgave een belangrijke (financiële) bijdrage aan dit onderzoek. Door deze samenwerking te verlengen ambieert Rabobank daarnaast bij te dragen aan de ontwikkeling van goed en modern onderwijs.

Internationaliseringsscan
John Janssen, Business Developer van de Rabobank in Limburg: “Door de globalisering is het makkelijker om onderwijs te volgen of een leuke job over de grens te zoeken, maar ondanks dat Limburg en Duitsland zo dicht bij elkaar liggen, zijn er nog uitdagingen en willen we coachen, uitdagen en meer verbinding zoeken en van elkaar leren. Als partner van het Lectoraat willen we dat Rabobank o.a. participeert in het project de ‘Internationaliseringsscan’ . Een instrument dat organisaties begeleid in het benutten van kansen over de grens. Met behulp van de scan kan een organisatie nader op weg worden geholpen in de grensoverschrijdende business. Met het partnership kunnen wij samen met Fontys verder vorm geven aan het oppakken van belangrijke thema’s in onze regio”.

Tekst: Vincent Pijnenburg
Foto: Hans de Kinderen Rabobank en Wouter Josso FIBS

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.