Fontys Lectoraat Business Innovation laat MKB vooruit kijken

FOR SOCIETY

Op 29 september vond de lectorale rede en installatie plaats van Jean-Louis Steevensz. Jean-Louis werd benoemd tot Lector Business Innovation van Fontys International Business School. Het Lectoraat Business Innovation organiseerde afgelopen donderdag een “guided tour” waarbij bedrijven, docenten, onderzoekers en studenten konden luisteren naar verschillende keynote sprekers en deel konden nemen aan workshops.

Het officiële gedeelte bestond uit toespraken van Wouter Josso, directeur Fontys International Business School, Arian Steenbruggen, lid college van bestuur, de lectorale rede en de officiële installatie. Na een muzikaal intermezzo werd de middag afgesloten met een feestelijke receptie en een buffet.

Bedrijven helpen innoveren
Vernieuwing van bedrijfsmodellen is noodzakelijk om organisaties in staat te stellen waarde te blijven creëren in een turbulente toekomst. Deze ‘added value’ kan bijvoorbeeld worden gecreëerd door gebruik te maken van nieuwe technologie, ook om zo duurzamer te worden. Jean-Louis Steevensz: “Het is ons doel MKB bedrijven te begeleiden bij de noodzakelijke overgangsprocessen door case based oplossingen te bieden voor bedrijfs(model)innovatie. Wij doen dit door middel van drie onderzoeksthema’s die voor de regio erg belangrijk zijn namelijk: Internationalisation, Servitization en Sustainable Food Transition.”

Toegepast onderzoek en praktische oplossingen van het MKB
De onderzoeksgroep Business Innovation richt zich op toegepast onderzoek, wat inhoudt dat er praktische oplossingen voor specifieke problemen worden gezocht. Om dit te realiseren werken we samen met bedrijven en instellingen in Limburg en internationaal aan aansprekende opdrachten, waarbij het lectoraat partners uit het onderwijs betrekt zoals studenten, onderzoekers en docenten. De doelen van het Lectoraat Business Innovation sluiten zeer goed aan bij thema’s die vast zijn gelegd in de nieuwe Fontys For Society strategie. Deze thema’s zijn: Enabling Technologies en Circulariteit & Duurzaamheid.

Auteur: Anita Hammans

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.