Fontys ontwikkelt verder met de investering in promotiebeurzen

FOR SOCIETY

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een promotiebeleid binnen Fontys. Hierin is de ambitie vastgelegd om het aantal promovendi fors te verhogen naar 10% in 2025. De komende jaren komen steeds tien promotiebeurzen beschikbaar voor medewerkers van Fontys. Met dit beleid dragen we bij aan de verdere kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en onderzoek, en ontwikkelen we ons verder als kennisinstelling met een goede balans tussen medewerkers met een bachelor-, master- en PhD of PD in hun bagage.

Fontyscollega’s Aukje Veenstra (dienst Personeel en Organisatie, links op de foto) en Vilma Lenselink (dienst Onderwijs en Onderzoek) hebben zich het afgelopen jaar ingespannen om het promotiebeleid vorm te geven. En met de instemming van de centrale medezeggenschapsraad op 22 september jl. is het beleid een feit. “Hiermee werken we verder aan onze eigen kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling die doorwerkt in het onderwijs en onderzoek, waarmee we weer beter aan kunnen sluiten op vragen uit het werkveld en de maatschappij. Het is fantastisch dat Fontys dit kan doen, ook al omdat het een verrijking kan zijn voor de loopbaan van Fontys-medewerkers”, aldus een enthousiaste Aukje.

De promotietrajecten zijn gekoppeld aan de centres of expertise en de kenniscentra die vallen binnen de zes kennisthema’s van Fontys. Met die kennisthema’s verbindt Fontys zich aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de regio. “Hiermee spelen we nog meer in op de Fontys for society gedachte”, aldus Vilma.

Vanaf 2023 krijgen jaarlijks tien medewerkers de kans in te stromen in een promotietraject. Voor het schrijven van een promotieplan wordt de medewerker gedurende een jaar door het instituut of de dienst, waar de medewerker werkzaam is, voor 0,2 fte vrijgesteld. Vanuit een centraal budget wordt de investering in tijd van een promovendus gedekt voor 0,4 fte gedurende maximaal vijf jaar. De eerste beurzen worden begin 2023 uitgereikt, deadline voor het indienen van een aanvraag is 13 januari 2023.

Meer weten over het Fontys promotiebeleid? Neem dan contact op met collega Aukje Veenstra, a.veenstra@fontys.nl, of Vilma Lenselink, v.lenselink@fontys.nl.

In de bijlage bij dit artikel (download) lees je het volledige beleid zoals dat is vastgesteld. 
Meer informatie is ook te vinden op de portal: Pagina’s – Promoveren (fontys.nl)

 

 

auteur: Monique van Laar

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.