Fontys participeert in projecten Regio Deal Midden-Brabant

FOR SOCIETY

Minister Hugo de Jonge (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaf vandaag het officiële startsein voor 14 nieuwe Regio Deals, waaronder met Midden-Brabant. Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van wonen, werken en leven van inwoners en ondernemers te verhogen. Fontys is betrokken bij vier van de negen innovatieprojecten in Midden-Brabant.

De Regio Deal ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal’ bestaat uit negen innovatieprojecten die alle gericht zijn op het bevorderen van de brede welvaart in deze regio. Midpoint Brabant heeft de Deal voorbereid en tot stand gebracht in samenwerking met een groot aantal ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Fontys participeert in vier van de negen innovatieprojecten in Midden-Brabant:

Innovatiedistrict MindLabsSlimmer werkenStartups for societyWelzijn in de wijk

Lees meer over de regiodeals op de website van Midpoint Brabant

Auteur: Midpoint Brabant / Ingrid Oonincx 

Meer nieuws

‘Studenten en werkveld hebben elkaar nodig voor die 70.000 IT-banen’
Podcast: Betekenisvolle contacten stimuleren
Openbaar college. Polarisatie: meer dan zwart-wit

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.