Fontys Pride: ‘Nog teveel vanuit activisme acteren’

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

“Het zou aan de organisatie moeten zijn en niet afhankelijk van een paar ‘activisten’.” “Ik vertel liever niet bij welke opleiding ik werk, ik ben daar de enige die actief is en dan word ik direct aangekeken.” De sfeer bij de dialoogsessie op maandag 19 juni tussen voorzitter college van bestuur Joep Houterman en de Fontys Pride Community is open en ongedwongen, maar brengt ook problemen, obstakels en vertwijfeling naar boven. 
In 2019 is na een oproep naar de ervaring van veiligheid binnen Fontys, de Fontys Pride in het leven geroepen. De community is inmiddels een feit met zo’n 150 leden, en met kleine stapjes wordt geprobeerd deze steeds te versterken.  

Zo’n vijftien personen, waarvan twee studenten, nemen deel aan de sessie met Joep. Veel aspecten passeren de revue. Zo blijkt er binnen de arbeidsvoorwaarden geen regeling te bestaan voor personen die ouder willen worden in welke vorm dan ook. Joep: “ Hier loopt de administratieve werkelijkheid achter op de sociale werkelijkheid. P en O zoekt naar eigen beleid binnen de marges van de cao en het komt op de agenda van het college van bestuur, dit is ook vast bij andere hogescholen een item, en wellicht ook bij de Vereniging Hogescholen.”  [red. inmiddels is het onderwerp ouderschapsverlof door Joep bij de Vereniging Hogescholen aangekaart]

Er spelen meer aspecten. Zo is er sprake van studenten in transitie die zich qua kleding conformeren vanwege onbegrip, en de kwestie van inclusief taalgebruik in de OER, gender neutrale toiletten, en welke zaken kom je tegen als je als transpersoon inschrijft bij Fontys. Algemeen wordt de mening gedeeld dat er sprake is van een gek spanningsveld: “We moeten overdrijven omdat het nog een minderheidsgroep is en we vanuit activisme moeten acteren”.

Fontys Pride Community
“Mensen kleine duwtjes geven, dat is het doel. Mensen die wel willen maar niet durven, die over de drempel helpen.” De community probeert zichtbaar te zijn en een beweging in gang te brengen. Daar is meer voor nodig dan de individuele ‘activisten’. Menigeen geeft aan een ‘blij gevoel’ te ervaren bij het zien van de regenboog vlag op de campus. 
Nog teveel worden activiteiten voor Fontys Pride óf in de vrije tijd uitgevoerd of in een apart project, zoals deze community onderdeel vormt van studentwelzijn. Het bestuur van Fontys Pride bestaat uit vier personen die met een bescheiden aantal uren vanuit het project – dat eind 2023 stopt – gefaciliteerd worden. 
En zo maakt een van de collega’s in eigen tijd een podcastserie over de thematiek: de Fontys Pride PodKast. Waarom wordt dit niet Fontysbreed gedragen en is het een thema zoals bijvoorbeeld duurzaamheid? De thematiek zit tenslotte in alle lagen van de organisatie, bij studenten en medewerkers. Er wordt gesuggereerd dat er een soort Fontyspride budget moeten zijn zodat niet iedereen zelf de lobby moet hebben. Ook kan er een jaarkalender gemaakt worden om bepaalde dagen (zoals Paarse Vrijdag en Coming Out Day) voor het voetlicht te brengen. 
Nu is het nog zo dat thema’s logischerwijs deel uitmaken van een instituut maar dat betekent dat het dus afhangt van wat een directeur vindt. Joep: “Klopt, het zou niet zo mogen zijn dat deze thematiek afhankelijk is van de mening van de directeur”.

Vermoeidheid
Velen ervaren wat vermoeidheid bij anderen als het onderwerp ter sprake komt. Daar komt bij dat mensen vaak niet ‘tegen’ zijn, maar misschien tekort aan informatie hebben. “Ik heb het gevoel dat ik het allemaal zelf moet doen en ervaar daar weerstand bij. Gevolg is dat ik te snel in de verdediging schiet bij collega’s. Om hierin steviger te staan zou het helpen om met meerdere collega’s samen te werken. Nu zijn de acties en bewegingen steeds afhankelijk van een persoon, als die vertrekt beklijft het niet. Het enthousiasme van het begin dooft ook vaak uit. Het is lastig om continuïteit te krijgen.”

Van de organisatie
Als Fontys zich inclusief identificeert waarom moet het dan vrijwilligerswerk zijn? Daar zou iets tegenover moeten staan, het statement: Fontys vindt dit belangrijk, en vertaal dat door naar de instituten. Het moet niet van personen of een community afhangen maar maak het structureel onderdeel van de organisatie.

Geopperd wordt om een statement te doen, bijvoorbeeld door als Fontys deel te nemen aan Paarse Vrijdag. Dat is een dag voor iedereen en niet alleen voor de LHBTQIA+ gemeenschap. Dat doen we natuurlijk ook al met het ophangen van de regenboogvlag die veel mensen goed doet. Joep suggereert dat hij die bij een volgende keer graag wil hijsen.

Joep dankt de gesprekspartners: “Dank voor het goede gesprek, tijdens het luisteren probeer ik dingen uit elkaar te trekken. Onze organisatie wil ruimte geven aan iedereen, en het weghalen van belemmeringen moet zich vertalen in  een aantal activiteiten. Dit is een stroom die gefaciliteerd moet worden maar ook verbonden moet worden met het onderwijs. Voor Fontys Pride geldt: houd de organisatie scherp vanuit een ander perspectief!”

Joep ontvangt een Fontys Pride t-shirt en belooft het onderwerp mee te nemen naar het college en de regiegroep Mens, cultuur en duurzaamheid.

Over Fontys Pride
Fontys Pride is een community van LHBTQIA+ (internationale)studenten en medewerkers en voor iedereen die daarbij wil aansluiten. Samen bijdragen aan een inclusieve en diverse Fontys Community en een veilig en open studie- en werkklimaat ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit. We vergroten de zichtbaarheid van de LHBTQIA+ community, brengen mensen samen en ondersteunen hulpvragen. Op de pagina Fontys.nl/fontyspride en Fontys.edu/fontyspride houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wil je bijdragen, meepraten, heb je ideeën voor Fontys Pride laat dat dan per email weten via: fontyspride@fontys.nl.

 

 

auteur: Monique van Laar
 

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.