Fontys roept op tot ontwikkeling langetermijnvisie internationalisering hoger onderwijs

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

(English below) In een open brief naar minister Dijkgraaf van OCW roept het college van bestuur van Fontys op tot een duurzame langetermijnvisie op internationalisering. Bij de totstandkoming van de visie zouden alle relevante stakeholders betrokken moeten worden, omdat de perspectieven verschillend zijn.

Op 22 december 2022 ontving het hoger onderwijs het verzoek van minister Dijkgraaf van OCW om per direct te stoppen met het actief werven van internationale studenten. In een open brief aan de minister (zie download rechtsboven) reageert het college van bestuur van Fontys op deze oproep. Minister Dijkgraaf heeft de Tweede Kamer toegezegd om in februari te komen met voorstellen voor de structurele beheersing van de instroom van internationale studenten.

Stop op actieve werving, passieve wervingsactiviteiten gaan door
Fontys heeft vanaf 23 december 2022 alle internationale marketingactiviteiten stopgezet. De dienst Marketing en Communicatie heeft vervolgens in samenwerking met de instituten de wervingsactiviteiten voor de komende maanden in kaart gebracht en het college van bestuur geadviseerd over de activiteiten die dit voorjaar doorgang kunnen vinden en welke niet. Op 10 januari heeft het college van bestuur besloten om dit advies over te nemen. Dat betekent dat de actieve wervingsactiviteiten gericht op internationale studenten tot 1 april niet doorgaan. De passieve wervingsactiviteiten gericht op studenten die al interesse in Fontys hebben gaan wel door (zie download rechtsboven).

 

Fontys calls for sustainable solution for recruitment of international students

In an open letter to Minister Dijkgraaf of Education, Culture and Science, the Fontys Executive Board calls for a sustainable, long-term vision on internationalisation. The realisation of this vision should involve all relevant stakeholders since the perspectives differ.

On 22 December 2022, higher education institutions received a request from Minister Dijkgraaf to stop actively recruiting international students with immediate effect. In an open letter to the minister (see attachment), the Fontys Executive Board responded to this call. Minister Dijkgraaf promised the House of Representatives to come up with proposals in February for structural control in the admission of international students.

Stop on active recruitment, passive recruitment activities continue
Fontys stopped all international marketing activities from 23 December 2022. The Marketing and Communication department, in cooperation with the institutes, then mapped out the recruitment activities for the coming months and advised the Executive Board on which activities could go ahead this spring and which could not. On 10 January, the board decided to adopt this advice. This means that the active recruitment activities aimed at international students will be discontinued until 1 April. The passive recruitment activities aimed at students already interested in Fontys (such as webinars and open days) will continue.

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.