Fontys schaft binnen twee jaar het bindend studieadvies af

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Fontys ziet per studiejaar 2024/2025 af van het bindend studieadvies. De centrale medezeggenschapsraad stemde afgelopen donderdag in met dit besluit van het college van bestuur. Waarom? Het wegsturen van studenten op basis van het aantal behaalde studiepunten in het eerste jaar past niet in de Fontys visie op talentgericht opleiden. Een goede begeleiding van studenten en een onderbouwd advies waarbij zij eigenaar blijven van hun leerproces wel.

Een studieadvies is een advies dat door de opleiding aan het einde van het eerste jaar van de propedeutische fase aan de student wordt uitgereikt over de voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding. Elke student heeft recht op een studieadvies. Een onderwijsinstelling kan hieraan een bindend karakter verbinden (bsa) waardoor een student de opleiding moet verlaten als het advies negatief is. Het bsa kan verschillen per opleiding en wordt jaarlijks vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). 

Onderzoek werkende principes
Sinds 2020 wordt er onderzoek gedaan naar de hoogte van de norm, werkende principes en voorwaarden rondom het bsa. Vanwege corona werd het bsa in studiejaren 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 al met een jaar uitgesteld. Dat betekent concreet dat er in de afgelopen twee jaar geen studenten na een jaar weggestuurd zijn van hun opleiding door een tekort aan studiepunten. Dit was voor Fontys kans om uitvoerig onderzoek te doen naar de effecten van (het uitgesteld) bsa op studievoortgang, motivatie en welzijn van studenten. En wat bleek uit dit onderzoek? Er zijn meer studenten doorgestroomd naar het tweede jaar van hun opleiding én er is een beter propedeuserendement na twee jaar (bekijk ook: onderzoeksrapporten en factsheets). “Uit gesprekken met studenten blijkt dat het hebben van een ‘lat’ helpend is, maar dat het niet weggestuurd kunnen worden studiestress vermindert en het welzijn van studenten positief beïnvloedt” voegt Rosemarie Moonen, consultant studiesucces en marketing toe.

Talentgericht opleiden
Studenten worden in het eerste jaar van hun studie goed begeleid om te ontdekken of de studie bij hen past. Na dit jaar ontvangt elke student een onderbouwd studieadvies van de opleiding. Dit onderbouwd advies blijft ook in de toekomst bestaan. Het recente besluit van het college van bestuur over het afschaffen van het bsa betekent dat het bindende karakter van het studieadvies per studiejaar 2024/2025 vervalt. Deze beslissing past bij de Fontys uitgangspunten voor leren waarin staat dat studenten primair eigenaar zijn van hun leerproces. Goed geïnformeerd en met het advies van de studentcoach op zak autonoom beslissen over het voorzetten van de studie sluit daarbij aan.

In de tussenperiode (die betrekking heeft op de cohorten 2022 en 2023) kan een student mogelijk nog een bindend negatief studieadvies na een of, indien de omstandigheden daar aanleiding voor geven, na twee jaar krijgen. Instituten die al eerder het bindend studieadvies willen afschaffen kunnen daartoe een verzoek indienen bij het college van bestuur. Als het cvb daarmee instemt, gaat het verzoek ter instemming naar de centrale medezeggenschapsraad.

Focus op begeleiding
Juist omdat het bsa wordt afgeschaft is het van belang om extra aandacht te besteden aan het bieden van goede begeleiding aan studenten in het eerste jaar. Het college van bestuur heeft de expertgroep Studiesucces opdracht gegeven om, samen met instituten en diensten, een Fontyskader op te stellen met betrekking tot student coaching en -begeleiding,  doorstroomnormen en maatwerk, en de verwijsfunctie.

Er zullen ongetwijfeld vragen zijn naar aanleiding van dit besluit, bijvoorbeeld over de implementatie binnen jouw instituut of opleiding of over de gevolgen die dit heeft voor de begeleiding van studenten in het eerste jaar. Daarom wordt er op 16 januari van 15:00 tot 16:00 en op 24 januari van 16:00 tot 17:00 via MS Teams een dialoogsessie georganiseerd.  Rosemarie Moonen en Dimphy Hooijmaijers gaan dan graag met je in gesprek over je vragen of zorgen. 
Meld je hier aan als je erover wilt meepraten. 

Ben je benieuwd naar de twee onderzoeken die binnen Fontys zijn gedaan naar het bsa? Op deze website vind je de twee onderzoeksrapporten en factsheets.

Auteurs: Birgit Grun, Nienke Meulenbroeks en Zoë Verwers

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.