Fontys tool helpt bij positionering Leven Lang Ontwikkeling

FOR SOCIETY

Op de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkenden zich voortdurend blijven ontwikkelen en bijscholen. Onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo spelen een belangrijke rol in dit Leven Lang Ontwikkelen (LLO), al zijn veel instellingen nog zoekende naar de aanpak en strategie die het beste past bij de behoeften van hun omgeving, de eigen ambities en mogelijkheden. Op zoek naar een passende aanpak hebben het Fontys Programma LLO en het Kenniscentrum LLO een Nulmeting LLO ontwikkeld die onderwijsinstellingen daarin kan steunen.

Marian Thunnissen, onderzoeker en leading lector van het kenniscentrum LLO was onder meer verantwoordelijk voor de inhoud van de nulmeting. “De Nulmeting LLO helpt bij het inzicht krijgen in de huidige en gewenste positionering en aanbod op LLO en de mogelijke sterke en zwakke kanten van de interne organisatie. We hebben aandacht besteed aan vier onderwerpen: visie en positionering, aanbod, organisatie en middelen en mensen en cultuur. Op deze onderwerpen kijken we in de Nulmeting LLO naar de huidige situatie, de ambities, de ervaren knelpunten en wat er volgens de betrokkenen nodig is om een volgende stap te zetten.”

De eerste versie van de Nulmeting LLO is uitgevoerd binnen Fontys zelf. “De nulmeting heeft ons veel inzicht gegeven in waar we als instelling staan op het vlak van LLO, wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden.”, aldus Anne de Bonth, programmamanager LLO.

Verbinding en ontwikkeling
De kracht van de aanpak was de grote betrokkenheid en inbreng van de onderwijsinstituten en de verbinding tussen onderzoek en praktijk. Alle opgehaalde informatie is geanalyseerd en vastgelegd in een Fontysbrede rapportage. Dit samen is met de externe marktverkenning en concurrentieanalyse gebruikt om tot keuzes te komen in de Fontysprofilering en strategie over Leven Lang Ontwikkelen. De Bonth: “Bovendien gaan we de Nulmeting herhalen in de volgende fase van het programma, om te zien of we zijn gegroeid in de richting die we voor ogen hebben. We kunnen dan de uitkomsten vergelijken met de allereerste meting en de inzichten hieruit gebruiken om LLO binnen Fontys verder te ontwikkelen. Leven Lang Ontwikkelen is bij uitstek een thema waarin verbinding en partnerschap van groot belang zijn. Hopelijk draagt het delen van deze tool bij aan deze verbinding en de verdere ontwikkeling van LLO in Nederland.”
Kan deze nulmeting jouw kennisinstelling vooruit helpen bij het vormgeven van de positionering op gebied Leven Lang Ontwikkelen?  Dan vind je hier het stappenplan en de instrumenten om deze uit te voeren. Tool: Nulmeting Leven Lang Ontwikkelen (fontys.nl)*

* Deze kennisproducten mogen gebruikt worden mits wordt verwezen naar de auteurs (naamsvermelding), de producten niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en er geen afgeleiden van gemaakt worden.

Auteur: Katja Huismans

 

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.