Fontys wil bijdragen aan welzijn post-covidpatiënten

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Brabant telt momenteel ruim 4.000 geregistreerde patiënten met post-covid klachten. Ook bij Fontys hebben diverse studenten en medewerkers nog altijd te maken met post-covid klachten (zie ook het kader hieronder). Er zijn medewerkers die al langer dan twee jaar (deels) arbeidsongeschikt zijn als gevolg van post-covid (langdurige klachten na corona). Reden voor het college van bestuur om te laten onderzoeken hoe Fontys kan bijdragen aan het welzijn van collega’s en studenten met deze verschijnselen. Concrete acties starten in najaar 2023 om een robuust onderzoeks- en begeleidingsprogramma op te zetten vanaf 2024.

Na een eerste verkenning bij Fontys Mens en Gezondheid en Fontys Paramedisch blijkt dat er voldoende kennis, expertise en bereidwilligheid is om vanuit testen, diagnosticeren en adviseren mensen met post-covid te ondersteunen. Bovendien beschikt Fontys vanuit eerdere onderzoeksprojecten over kennis van ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten). Onderzoek wijst uit dat er een link lijkt te bestaan tussen post-covid en ALK en ook qua (biopsychosociale) behandelinsteek zijn er mogelijk overeenkomsten. Specifieke medische kennis over post-covid wordt samen met de onderzoekpartners van Fontys ontwikkeld. 
Andere opleidingen zoals Toegepaste psychologie en de Sporthogeschool worden ook betrokken. Mensen met post-covid kampen tenslotte ook met vraagstukken op het gebied van levenskwaliteit, vaardigheden/positieve gezondheid en re-integratie op de werkplek. Vanuit de opleiding Toegepaste psychologie is aangegeven dat docenten en studenten ook cliënten kunnen begeleiden. 

De eerste ideeën bestaan uit twee lijnen:

Cliënten (te beginnen met medewerkers + studenten) met post-covid op vrijwillige basis uitnodigen voor testen, diagnose, advies en coaching door studenten en docenten. Dit gebeurt bij Fontys Centre of Health & Movement, middels een multidisciplinaire benadering met onder andere fysiotherapie, logopedie en toegepaste psychologie.Het inrichten van een onderzoekslijn op basis van expertise over ALK en de integratie van e-health. Dat gebeurt via studentprojecten, een postdoc en een PhD traject en het aanvragen van subsidie voor een onderzoekaanvraag.

+++

Reactie oud-directeur Sporthogeschool Matty van Est (en post-covidpatiënt):

‘Ik heb helaas mijn functie als directeur van Fontys Sporthogeschool moeten neerleggen vanwege post-covid. Als directeur heb ik me altijd sterk gemaakt voor onderzoek binnen het HBO en de samenwerking met WO en (inter)nationale partners. Met deze krachtenbundeling kun je impact maken. 

Het heeft me dan ook enorm verwonderd om te merken dat we in Nederland op onderzoeksterrein nauwelijks slagvaardig zijn als het gaat om onderzoek naar post-covid. We missen daardoor in Nederland de expertise om de krachten internationaal te bundelen. Biomedisch onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Het duurt gemiddeld 17 jaar om een behandeling te vinden voor een ziekte. Ik ben ervan overtuigd dat slimme krachtenbundeling (dus ook samen met patiënten) dit proces aanzienlijk kan versnellen. 

Ik prijs mezelf gelukkig met het feit dat ik een geweldige loopbaan heb gehad bij Fontys. Jonge medewerkers en studenten staan aan het begin van hun loopbaan en hun leven staat stil. Fontys toont lef door als HBO dit initiatief te nemen en neemt hiermee ook haar verantwoordelijkheid. En bovenal is dit een mooie erkenning voor alle post-covid-patiënten in Nederland. Wij mogen niet vergeten worden.’

Geplaatst door Sander Peters

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.