Forse financiële impuls voor Brainport-regio

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het kabinet heeft besloten om fors te investeren in de Brainport-regio. Vandaag nam het kabinet het besluit om met deze forse financiële impuls iets te doen aan het groeiend tekort aan technisch talent voor de hightech semiconductor (chips) industrie en aanleverende bedrijven. 

De beschikbaarheid van zeer goed opgeleid talent met een mbo-, hbo- of wo-diploma is een cruciale voorwaarde om de microchipsector in Nederland een stevige impuls te geven. Daarom gaat het kabinet extra investeren in talentontwikkeling: 450 miljoen euro tot en met 2030 en daarna structureel 80 miljoen per jaar. Naast de TU Eindhoven moeten ook Summa College en Fontys hiervan profiteren, want de regio staat te springen om technisch talent op alle niveaus. Verder heeft het kabinet besloten om een half miljard euro aan de verbetering van de infrastructuur te besteden.

Technisch talent
Voor zowel de TU/e, Summa College als Fontys betekent dit dat nog meer geïnvesteerd kan worden in onderwijs en onderzoek. Daarmee investeren de kennispartners in de ontwikkeling van technisch talent, dat een broodnodige bijdrage moet leveren aan de innovatiekracht van de regio. Zo komen we tegemoet aan onder andere de vraag vanuit de hightech industrie in Brainport Eindhoven en kunnen we onze maatschappelijke opdracht als kennisinstituut voor de regio blijven vervullen.

Masteraanbod
Over de precieze besteding van de middelen is uiteraard nog weinig bekend, maar zeker is dat Fontys haar opleidingsaanbod wil uitbreiden en verbreden. Dat betekent niet alleen investeren in bachelor-opleidingen maar ook in Ad’s, masters, Leven lang Ontwikkelen en professional doctorates. We hebben de intentie om meer technisch en praktisch georiënteerde master-studenten op te leiden en gaan daarom ons masteraanbod door ontwikkelen. Bovendien blijven we uiteraard investeren in de uitbreiding van het praktijkgericht onderzoek. De steun vanuit Den Haag is ook bedoeld voor het ontwikkelen van ons leven lang ontwikkelen aanbod.

Samenwerken
De bedoeling is dat kennisinstellingen in onze regio samen gaan werken met hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen in een aantal andere regio’s, te weten Delft, Twente en Groningen. Samenwerking en kennisdeling door de kennisinstellingen is in het belang van de hightech semiconductor industrie.

Lees ook de brief van de Tweede Kamer met daarin het besluit. 

 

auteur: Monique van Laar

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.