Gebouw Theodor Fliednerstraat (2)

FOR SOCIETY

In eerdere berichtgeving via Fontys nieuws is melding gemaakt van het feit dat er aanvullende maatregelen gelden in het gebouw aan de Theodor Fliednerstraat vanwege brandveiligheid. In het Eindhovens Dagblad is een additioneel artikel geplaatst hierover. Fontys hecht er aan de genomen besluiten toe te lichten. 

Het recht van erfpacht en het daaraan verbonden recht van opstal voor het gebouw TF eindigt per 1 januari 2024. Medio 2022 zijn daarom de gesprekken over de teruglevering aan de TU/e opgestart. Tijdens een schouw op locatie heeft een contractpartij van de TU/e laten weten dat er twijfels waren over de brandveiligheid van het gebouw TF. 

Op basis van het eerste signaal van twijfel is direct intern en extern onderzoek opgestart. De diverse onderzoekers trokken telkens de conclusie dat het gebouw niet buiten gebruik hoefde te worden gesteld, mits er aanvullende maatregelen werden getroffen. 

Fontys heeft op basis van deze conclusies vervolgens zelf het initiatief genomen om de brandweer en gemeente hierbij te betrekken en met hen de te nemen maatregelen, die genoemd zijn in de verschillende onderzoeken, af te stemmen. De brandweer heeft vertrouwen in deze maatregelen en de gemeente heeft daarom officieel besloten dat onderwijs in dit gebouw op veilige en verantwoorde wijze kan worden voortgezet. 

In het gebouw TF wordt door de volgende instituten onderwijs gegeven: Sociale Studies, Paramedisch en Mens en Gezondheid.  
Zijn er vragen? Stel deze dan via infopuntveiligheid@fontys.nl.

 

 

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.