Gebouw Theodor Fliednerstraat

FOR SOCIETY

Fontys Hogeschool maakt gebruik van een aantal gebouwen die buiten het Fontysterrein liggen, een daarvan is gebouw TF aan de Theodor Fliednerstraat, grenzend aan de TU/e campus. In dit gebouw wordt door de volgende opleidingen onderwijs gegeven: Sociale Studies, Paramedisch en Mens en Gezondheid.  

Het recht van erfpacht en het daaraan verbonden recht van opstal voor het gebouw TF eindigt per 1 januari 2024. Medio 2022 zijn daarom de gesprekken over de teruglevering aan de TU/e opgestart. Tijdens een schouw op locatie heeft een contractpartij van de TU/e laten weten dat er twijfels zijn over de brandveiligheid van het gebouw TF. 

De veiligheid van onze studenten en medewerkers staat te allen tijde voorop. Daarom hebben wij op basis van dit signaal uitgebreid en zorgvuldig intern onderzoek en onderzoek door externe, onafhankelijke partijen laten uitvoeren. In juni 2023 trokken wij op basis van de onderzoeksresultaten de conclusie dat er aanvullende maatregelen nodig waren om op verantwoorde en veilige wijze gebruik te blijven maken van gebouw TF.

In goed overleg en in nauwe samenwerking met de brandweer hebben wij de vakantieperiode benut om de juiste maatregelen te treffen.  

Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen: wij hebben extra BHV-ers en brandwachten ingezet, het maximaal aantal personen in het gebouw beperkt tot 850 en de vluchtroutes gecheckt. Ook mogen er geen evenementen buiten het onderwijs plaatsvinden, dus is in de introweek (Purple) gebouw TF niet ingezet. Uiteraard hebben wij medio augustus alle gebruikers van TF persoonlijk hierover geïnformeerd en bij hen extra aandacht gevraagd om instructies op te volgen. 

Gemeente en brandweer hebben daarom officieel toestemming gegeven om vanaf september de laatste maanden op een veilige en verantwoorde manier het onderwijs in gebouw TF voort te zetten. Zoals wellicht bekend, is de nieuwbouw op Rachelsmolen in week 47 gereed. De opleidingen zoals hierboven opgesomd verhuizen op dat moment naar de nieuwe locatie op Rachelsmolen. 

Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je deze stellen via infopuntveiligheid@fontys.nl

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.