Geluksgevoel eerstejaarsstudenten stabiel gebleven

FOR SOCIETY

We horen berichten dat studenten somberder zijn dan vroeger, maar uit een onderzoek binnen Fontys blijkt dat het geluksgevoel onder eerstejaarsstudenten in de afgelopen vijf jaar vrij stabiel is gebleven. Het gemiddelde gelukscijfer onder deze groep is een 7,3 en dat valt onderzoeker Linda Oosterwijk niet tegen.

Eerstejaarsstudenten vullen twaalf weken na de start van hun studie de Startthermometer in. Ze beantwoorden vragen over de tevredenheid met hun studiekeuze, motivatie, sociale integratie (thuis voelen bij de opleiding, contact met medestudenten en docenten) en academische integratie (past het niveau bij hen, studiediscipline en zelfvertrouwen). Ook beantwoorden ze vragen over welzijnsthema’s zoals studiestress, studiedruk, vitaliteit en geluk. Over geluk worden twee vragen beantwoord, namelijk: hoe gelukkig voel jij je als je de studie wel meerekent, en hoe gelukkig voel jij je als je je studie niet meerekent? Deze twee vragen worden beantwoord met een rapportcijfer van 1 tot en met 10. Omdat deze informatie al zes jaar wordt verzameld is het mogelijk om de resultaten van de Startthermometer 2021 te vergelijken met voorgaande jaren.

Trends
Onderzoeker Linda Oosterwijk is betrokken bij de Startthermometer. Wat zijn de opvallendste uitkomsten als we het over geluk hebben? Oosterwijk: ‘Uit de antwoorden blijkt dat het geluk van onze eerstejaarsstudenten in de afgelopen vijf jaren vrij stabiel is gebleven. Toch zijn er wel wat kleine verschillen waar we voorzichtige conclusies uit kunnen trekken. Zo zien we vanaf november 2020, het eerste jaar dat de Startthermometer werd afgenomen tijdens de coronacrisis, een kleine stijging van ongelukkige studenten. Echter in november 2021 waren er ook meer eerstejaarsstudenten die aangaven heel gelukkig te zijn, dat is best opvallend. Er zitten dit studiejaar dus wat meer extremen in, maar het gemiddelde is stabiel gebleven.’

Motivatie en geluk
Oosterwijk ziet een grote samenhang tussen tevredenheid met de studiekeuze, studentsucces en geluk. ‘Studenten die na het eerste jaar stoppen met hun opleiding geven vaak al na twaalf weken aan minder gelukkig te zijn. Dat is iets om alert op te zijn als studentcoach en hier het gesprek over aan te gaan.. De motivatie die studenten hadden voor hun studiekeuze hangt op verschillende manieren samen met hun geluk. Studenten die zich gepusht hebben gevoeld in hun studiekeuze vanuit hun sociale omgeving geven vaker aan zich minder gelukkig te voelen, terwijl motivatie voor de keuze vanuit de eigen interesse sterk positief samenhangt met geluk.’ 
Alle resultaten zijn terug te vinden in de factsheet ‘Gelukkig studeren na de start’

Alle eerstejaarsstudenten die de Startthermometer invullen krijgen direct na afloop een persoonlijke uitslagmail met gerichte tips om zaken aan te pakken. Ook voor studentcoaches kan de Startthermometer een mooi instrument zijn om heel gericht het gesprek aan te gaan met een student. Meer informatie over de Startthermometer vind je hier. Kijk ook eens op Fontys Studentcoaching en laat je inspireren.

Deze week is het Dutch Happiness Week. Bekijk de activiteiten.

Auteur: Ingrid Oonincx en Linda Oosterwijk   

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.