Ger Post en Victor Verboeket nieuwe lectoren Smart Mobility

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het college van bestuur van Fontys heeft Ger Post en Victor Verboeket benoemd als leading lectoren voor het kennisthema Smart Mobility. De benoeming is ingegaan op 15 maart 2022 en loopt tot en met 30 juni 2023.

In gebruikerstaal draait ‘slimme mobiliteit’ om de volgende functies (en bij voorkeur in combinatie):
·         Bereikbaarheid (effectiviteit, inclusief snelheid wanneer nodig)
·         Betaalbaarheid (kosten / efficiency)
·         Duurzaamheid (gebruik duurzame energie, CO2, fijnstof, leefbaarheid)
·         Veiligheid (ongelukken)
·         Gebruiksgemak / Comfort
·         Inclusiviteit (‘voor iedereen’)

Het thema Smart Mobility kent twee centers of expertise. Deze centers of expertise en daarin samenwerkende lectoraten richten zich specifiek op vraagstukken rond verduurzaming van mobiliteit (zowel personen- als goederenvervoer) en versterking van bereikbaarheid en veiligheid door ‘connected & autonomous driving’. Digitale technieken worden ingezet om ketens duurzamer en veerkrachtiger te maken. Een belangrijk onderdeel van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van Smart Mobility is de ontwikkeling van een gezamenlijk Virtual Mobility Lab, een hybride leer- en onderzoeksomgeving waarbij samenwerking met werkveldpartners centraal staat.

Ger Post studeerde Technische Bedrijfskunde aan de TU/e en promoveerde op het gebied van organisatiewetenschap en innovatiemanagement. Ger begon zijn loopbaan in 1991 als universitair docent aan de TU/e om vervolgens in 1994 tevens als research fellow bij het Eindhoven Center of Innovation Studies aan de slag te gaan. Hij was in deze functies betrokken bij het onderzoek en onderwijs op het gebied van innovatie, organisatie en strategie. Sinds 2000 is Ger werkzaam geweest als business consultant op het gebied van organisatieontwikkeling en innovatie. In diverse projecten was hij betrokken bij de ontwikkeling van open innovatie, kennis- en businessclustering, alliantievorming, beleidsontwikkeling en samenwerking tussen individuele bedrijven, overheid en/of kennisinstellingen. Sinds 2011 is hij als lector Industrial Engineering & Entrepreneurship deeltijd verbonden aan Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek en het Centrum voor Ondernemerschap. Hij geeft leiding aan onderzoek op het gebied van innovatie, ketensamenwerking en ondernemerschap en is betrokken bij onderwijsvernieuwing en de stimulering van een ondernemerschap bij studenten.

 

Victor Verboeket  studeerde Werktuigbouwkunde (Hogeschool Heerlen) en Quality Management (Hogeschool Zeeland), Hij behaalde zijn masterdiploma aan de University of Lincolnshire and Humberside (Total Quality Management) en het MBA-diploma aan de Webster University. In 2020 promoveerde hij aan de Open Universiteit, faculteit Managementwetenschappen. Victor is zijn loopbaan begonnen als engineer, waarna hij van 1997 tot 2012 diverse supply chain managementfuncties vervulde bij Amerikaanse, Duitse en Nederlandse bedrijven. Daarna is Victor als onderzoeker en docent aan de slag gegaan bij Zuyd Hogeschool (International Business School Maastricht). Sinds 2021 werkt hij als lector Supply Chain Innovation bij Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek in Venlo.

 
Auteur: Jessie Rutten 

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.