Gesprektechnieken prototypen met virtual reality

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Bij het oefenen van gesprektechnieken worden werkvormen bedacht waarbij studenten in tweetallen bij elkaar zitten. Soms wordt een acteur ingehuurd, wordt er met echte cliënten gewerkt en heel soms oefenen ze de gesprekken al met virtual reality (VR) modules. Binnen deze modules zijn diverse gespreksscenario’s beschikbaar. Onlangs is een nieuw EdTech project gestart over VR gesprekstechnieken met een bijzondere invalshoek.
 

360 graden film met keuzemomenten 
Fontys Verpleegkunde is al bezig geweest met de kennisopbouw over gespreksvoering van studenten zelf, dus vóór het daadwerkelijke gesprek. Dat doen ze door studenten een 360 graden film te laten maken met daarin diverse keuzemomenten. Het script is onder begeleiding van experts geschreven en samen met de deskundigen van het XR-team van Fontys Verpleegkunde verfilmd en uitgewerkt. 

Aanpasbare VR technologie 
Bij het nieuwe EdTech experiment ‘gesprekstechnieken prototypen met VR’ wordt onderzocht wat er gebeurt met de kennisopbouw als studenten niet alleen een script schrijven, maar over een periode van acht weken ook echt gaan plannen en ontwerpen. Met daarbij de nadruk op het zelf uitwerken, evalueren en bijstellen van het gesprek. Twintig studenten van de opleiding Pedagogiek uit Sittard, die zich hebben aangemeld na een inspiratiesessie over het onderwerp, gaan aan de slag met dit experiment. 

In tegenstelling tot de 360 graden film variant werkt de nieuwe VR toepassing met echte 3d avatars en omgevingen die eenvoudig en snel aan te passen zijn. Dit stelt studenten in staat om steeds meer te leren over hoe dynamisch een gesprek kan verlopen. Het resultaat van het ontwerp kan met laagdrempelige software direct in een immersive omgeving worden getest. De studenten krijgen daardoor snel feedback en kunnen die direct in het ontwerp verwerken.  

Ze worden daarbij gespreksinhoudelijk ondersteund door de docenten van Fontys Pedagogiek en technisch door leden van het XR team vanuit scrumteam Fontys Blended Learning. Later in het jaar start ook een groep studenten bij de opleiding Fontys Sportkunde.  Alle door de studenten ontworpen gesprekken kunnen door andere studenten plaats- en tijdsonafhankelijk gebruikt  worden als trainingsmateriaal, al dan niet binnen een blended vormgegeven curriculum. 

Nicolle Janssen-Heijnen, Fontys Pedagogiek 

“Mijn ervaring tijdens de inspiratiesessie was dat studenten Pedagogiek echt onder de indruk waren van het ‘authentieke gevoel’ dat ze ervoeren bij het dragen van VR bril met de Avatars. Het voelde ondanks de virtuele wereld toch als ‘echt’ gaven ze terug. Studenten die zich hebben aangemeld om mee te doen met gespreksvoering in de VR variant zeggen dat ze echt nieuwsgierig zijn naar of ze op deze manier wellicht dieper aan de slag gaan met de inhouden van gespreksvoering. Een student opperde zelfs in de gehele groep om na afloop een vergelijking te maken in de ontwikkelde gespreksvaardigheden tussen de studenten die wel en niet de VR variant hebben gevolgd.   
Ik verwacht dat studenten echt dieper aan de slag gaan met het van perspectief wisselen en inleven in de ouder/verzorger/medeopvoeder enerzijds en de rol van de pedagoog anderzijds. Ik schat in dat ze serieuzer aan de slag gaan met oefenen en intrainen. De uitdaging zal erin zitten om de balans te vinden tussen aandacht voor het programmeren en de inhouden rondom gespreksvoering aan bod laten komen. We zullen steeds in dialoog gaan met elkaar over wat we afspreken ter voorbereiding en continu feedback geven.” 

Resultaten 
Over acht weken verwachten we de eerste resultaten van het experiment. Niet alleen om te zien wat de studenten allemaal gemaakt hebben, maar zeker ook om te weten te komen of deze aanpak van prototyping met gesprekstechnieken bijdraagt aan het behalen van de leerdoelen van de studenten. Vanuit Lectoraat Mens en Technologie onderzoeken we samen met onderzoekers van de Nieuwste Pabo de acceptatie en het gebruik van zo’n nieuwe onderwijsmethode. Dat doen we door studenten vooraf middels een survey te vragen wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van de VR prototyping tool: verwachten studenten dat de tool ze gaat helpen om meer te leren over gesprekstechnieken? Hoe gemakkelijk verwachten ze dat de tool is in het gebruik? Maar ook: is dit een prettige en misschien wel vermakelijke manier om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen? Verwachten studenten dat deze manier van leren en oefenen bijdraagt aan hun beroepsidentiteit?  

Met de opgedane inzichten scherpen we ons onderzoeksplan verder aan voor de tweede ronde, waarin we uiteindelijk de VR prototyping tool willen gaan vergelijken met meer traditionele vormen van onderwijs, zowel op leeruitkomsten als studentbeleving.  Houd www.fontys.nl/XR dus ook goed in de gaten, we schrijven een nieuw artikel als de resultaten binnen zijn.  Nu al meer weten over xr? kijk op de website of mailto:xr@fontys.nl

auteur: Mario Paiano / René Luijendijk

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.