Gezondheid: een vak apart voor je toekomst

FOR SOCIETY

Onze huidige gezondheidszorg heeft eigenlijk een verkeerde naam. Wat we bieden in de samenleving is ziektezorg. Voor het echte “zorgen voor gezondheid” is relatief weinig aandacht. Maar dat is aan het veranderen. Met de bacheloropleiding Gezondheid speelt Fontys daarop in. Wil jij ook vooroplopen? Vanaf september 2023 kun je deze opleiding ook in deeltijd volgen.

“Als je maar gezond bent”. We zeggen het vaak. Maar wat betekent het eigenlijk? ‘Voor mij is gezondheid dat ik de dingen kan doen die ik graag doe. Dat is meer dan niet ziek zijn. Tegelijkertijd kunnen mensen met een bepaalde ziekte zich toch heel gezond voelen. Gezondheid is dus voor iedereen anders. En daar gaan we steeds meer op een andere manier naar kijken’, zegt Kenny Janssen. Hij is docent bij Fontys Hogeschool en onderwijsontwikkelaar voor de deeltijdopleiding Gezondheid.

Behoefte aan pioniers
Tijdens deze opleiding leren studenten om gezondheid op een meer positieve, holistische manier te benaderen, vertelt Kenny. ‘Dus de focus ligt niet op verzorgen of beter te maken, maar juist op gezond voelen, zijn en blijven. In de opleiding is daarom veel aandacht voor preventie, gedrag, leefstijl en technologische ontwikkelingen om gezondheid te bevorderen. Dat is nieuw en ook de functies die daarop aansluiten zijn nog in ontwikkeling. Preventiemedewerkers, gezondheidsmedewerker, gezondheidsbevorderaar: onze studenten zijn de pioniers. Maar dat er een grote behoefte aan is, dat is duidelijk. Vooral zorgorganisaties omarmen dit gedachtengoed en onze opleiding. Juist zij moeten er iets mee, want de druk op die zorgsector neemt toe. Ze zijn dan ook erg betrokken bij de opleiding en bieden ruimschoots stageplekken. Dat maakt dat onze studenten elk half jaar bij een andere organisatie een stage kunnen lopen. Ze ronden de opleiding dus af met een rijkgevuld cv en de competenties om gezondheid anders te organiseren. Deeltijders kunnen van dat netwerk gebruikmaken of stage lopen bij de eigen werkgever of opdrachtgever. Je hebt als student dus alle kansen om ervaringen op te doen.’

Complexe omslag
Deeltijders kunnen daar nog iets extra’s aan toevoegen, benadrukt Kenny. ‘De omslag naar zorgen voor gezondheid is complex. Het is makkelijk om te zeggen dat we meer aan preventie of leefstijlbevordering moeten doen, maar dat bereik je niet alleen met iets als goedkopere groente. Het gaat over gedrag van mensen, over landelijk en lokaal beleid en keuzes die we maken in de samenleving. Veel deeltijders zoeken naar manieren om zichzelf en de organisatie te ontwikkelen. Ze zien in de praktijk wat het voor mensen kan betekenen als ze hun gezondheid verbeteren. Minder snel klachten, een vitaler en zelfstandiger leven, minder zorg nodig. En juist omdat ze al in de systemen zitten, kunnen ze een flinke draai aan het vliegwiel geven.’

Eigen regie en uitdagende leerdoelen
Bijvoorbeeld met beleid en projecten gericht op gezondheidsbevordering. ‘Het is aan onze studenten om te achterhalen wat gezondheid voor mensen betekent, wat hun gedrag is, wat gewenst gezondheidsgedrag is en hoe we dat kunnen bevorderen. Welke programma’s, interventies en innovaties passen het beste? Juist omdat deze zienswijze op gezondheid nog in het beginstadium is, vraagt dat best veel van onze studenten en van onze opleiding. We zijn voortdurend aan het ontwikkelen. Daar is gelukkig ook ruimte voor. Studenten denken zelf na over hoe ze de leeruitkomsten van de opleiding kunnen aantonen. Dat maakt deze opleiding voor deeltijders extra interessant. Juist vanwege die eigen regie kun je zorgen dat de opleiding naadloos aansluit op jouw kennis, ervaring, interesses en werk.’

Een vak voor je toekomst
Het geeft bovendien veel energie om op een andere manier met gezondheid bezig te zijn. ‘Ik merk dat zelf ook. Door met collega’s aan deze opleiding te werken krijg ik andere inzichten en andere competenties. Dat geldt trouwens ook voor het opleiden van deeltijders: zij brengen zoveel ervaring in, daar leer ik ook van. Samen doen we, ontdekken we en delen we onze kennis. Vanuit de overtuiging dat we nog zulke grote stappen kunnen zetten. En dat moet ook. We kunnen als samenleving de gezondheid van mensen veel meer als een geheel zien en niet alleen als klacht die behandeld moet worden. En vervolgens mensen anders begeleiden, in beweging krijgen, de regie geven, hen overtuigen dat ze zelf vaak de oplossing zijn, technologische oplossingen inzetten. Dat is echt een vak apart dat nu al hard nodig is. En daar is precies deze opleiding voor. Om een vak apart voor je toekomst te leren!’

Auteur: Jacqueline Klaassen 
Fotograaf: Charlotte Grips

 

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.