Hans Nederlof, lid college van bestuur, verlaat Fontys

FOR SOCIETY

Hans Nederlof, lid van het college van bestuur, gaat Fontys per 17 juli a.s. verlaten. Vanaf 22 augustus maakt hij deel uit van het college van bestuur van de Haagse Hogeschool. Net als bij Fontys zal hij daar verantwoordelijk worden voor de portefeuille bedrijfsvoering.

Hans Nederlof (61) is sinds 2015 lid van het college van bestuur van Fontys – eerst als interim-bestuurder, later vanaf 2016 op vaste basis. Eind 2023 zou zijn tweede (en laatste) termijn van vier jaar ten einde lopen. Hij is binnen het college van bestuur van Fontys verantwoordelijk voor huisvesting en facilitaire zaken, financiën, ICT, personeel, arbeidsvoorwaarden en arbo, marketing en communicatie, studentenzaken- en voorzieningen, portfoliomanagement en control. Hij vertegenwoordigt bovendien het cvb in de regio’s Venlo en Sittard. Ook de diensten vallen onder de hoede van Hans. Voordat Hans Nederlof bij Fontys in dienst trad, was hij onder meer directeur financiën & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), en vervulde hij (op interim-basis) CIO- en CFO-functies bij onder meer de Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool. Hans is deskundig op het gebied van financiën, control, ICT, en kwaliteits- en risicomanagement.

De raad van toezicht en de andere twee leden van het college van bestuur betreuren het vertrek van Hans Nederlof, maar wisten vanzelfsprekend dat zijn maximale termijn bijna verstreken was. ‘Op de eerste plaats willen we Hans gelukwensen met deze mooie nieuwe functie’, aldus Marc Hendrikse, voorzitter van de raad van toezicht van Fontys. ‘Met zijn ruime ervaring als bestuurder én met zijn inhoudelijke expertise is hij vast en zeker op zijn plek bij het cvb van de Haagse Hogeschool. Ik wil deze gelegenheid benutten om Hans – mede namens mijn rvt-collega’s natuurlijk – heel erg te bedanken voor zijn grote inzet en verdiensten voor Fontys. Hans heeft altijd een fors aantal zeer complexe dossiers onder zijn hoede gehad – ik denk aan belangrijke ondersteunende processen als financiën en control, strategisch personeelsbeleid en natuurlijk de transitie in het IT-domein. Daar zijn grote stappen gezet, en dat is ook absoluut de verdienste van Hans. En dan is er natuurlijk ook de grote Vastgoedagenda van Fontys waarin Hans ook altijd een belangrijke rol heeft gespeeld.’

Hans Nederlof zelf kijkt met een warm gevoel terug op de jaren bij Fontys. ‘Allereerst: ik ben nog niet weg. Maar als je me vraagt waar ik het meest trots op ben dan is dat toch dat je vanuit de bedrijfsvoeringportefeuille, naast alle compliance, vooral moet innoveren om zaken voor onderwijs en onderzoek mogelijk te maken. En dat binnen het absorptievermogen en de cultuur van de organisatie. Dat is vaak een zoektocht, maar we hebben grote stappen gemaakt. Misschien nog wel belangrijker vind ik dat Fontys een heel fijne organisatie is om voor te werken: duizenden bevlogen professionals doen iedere dag hun uiterste best om kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek te verzorgen. En dat alles met één doel: het talent van veelal jonge mensen ontwikkelen. Dat is dankbaar werk. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Niet in de laatste plaats omdat de regio’s waarbinnen Fontys opereert, heel dynamisch zijn. Het was een voorrecht om vanuit de ondersteunende processen daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.’

De komende maanden gaat de raad van toezicht op zoek naar een geschikte opvolger van Hans Nederlof.

auteur: Sander Peters

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.