Help jij mee aan Fontysonderzoek rondom post-covid

FOR SOCIETY

Fontys wil bijdragen aan het welzijn van medewerkers en studenten met post-covid. Daarbij is het belangrijk dat ervaringsdeskundigen meedenken bij ondersteuning en onderzoek. Dit zorgt voor betere aansluiting bij de behoeften van mensen met post-covid. Het college van bestuur laat onderzoeken hoe Fontys kan bijdragen aan het welzijn van collega’s en studenten met deze verschijnselen. Concrete acties starten in najaar 2023 om een robuust onderzoeks- en begeleidingsprogramma op te zetten vanaf 2024. Zie ook het nieuwsbericht over dit onderzoek, dat is gepubliceerd op 6 juni jongstleden.

Oproep
Voor goed onderzoek en het kunnen bieden van de juiste ondersteuning, hebben we de hulp nodig van Fontysstudenten en -medewerkers. Ben jij ziek geweest door covid en/of ondervind je nog langdurige klachten? Jouw inbreng wordt bij verschillende onderdelen gewaardeerd (en altijd in overleg afgestemd). 

Wil jij jouw ervaring inzetten voor onderzoek en goede zorg rondom post-covid? Neem dan contact op met docent-onderzoeker Leoni van Dijk (leoni.vandijk@fontys.nl)

Auteur: Christel Ruijs

Meer nieuws

‘Studenten en werkveld hebben elkaar nodig voor die 70.000 IT-banen’
Podcast: Betekenisvolle contacten stimuleren
Openbaar college. Polarisatie: meer dan zwart-wit

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.