Het eigen regionale speelveld op Leven Lang Ontwikkelen in kaart brengen?

FOR SOCIETY

Een leven lang ontwikkelen (LLO) draait om de duurzame ontwikkeling van het individu, maar de ondersteuning en facilitering van werkgevers, onderwijs- en overheidsinstellingen is van groot belang. Vele partijen dragen hun steentje bij, maar het speelveld is zo groot dat het lastig is om een goed overzicht te krijgen van wie nu eigenlijk welke ondersteuning biedt en welke rol heeft.

Op basis van onderzoek hebben Marian Thunnissen, Mariëlle Rosendaal en Ellen Koop-Spoor van het lectoraat Dynamische Talentinterventies de tool ‘Speelveld Leven Lang Ontwikkelen’ ontwikkeld. Met dit instrument krijgen werkgevers het speelveld in beeld, en kunnen zij beter bepalen met wie zij in contact kunnen treden om een bijdrage te leveren aan LLO. Onlangs is een tweede tool gemaakt: de ‘Speelveld LLO-Invulkaart’. Deze tool is bedoeld voor beleidsmakers en besluitvormers bij onderwijsinstellingen, overheid en andere organisaties. Met deze tool kunnen zij het specifieke LLO speelveld voor hun regio of sector in kaart brengen en inzichtelijk maken, en dit vervolgens delen met anderen.

De invulkaart
Waarom een tweede tool? Thunnissen: “De reacties op de eerste tool voor werkgevers waren erg positief. We hoorden van beleidsmakers dat ze waren gaan tekenen om alle actoren op LLO in hun eigen regio in beeld te brengen. Dat kan makkelijker, dachten wij. Na een korte onderlinge brainstorm en wat overleg met enkele van onze contacten hebben we een invulbare versie ontwikkeld”.
Rosendaal: “De invulkaart is een PowerPoint presentatie waarop je zelf de informatie kunt invullen en je eigen speelveld kunt gaan bouwen. Centraal in de tool staat de ringenkaart, het overzicht met in het hart kernspelers van de tool: werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Op deze ringenkaart kun je de actoren plaatsen. We bieden de bouwstenen om voor elke actor het juiste icoontje te bouwen. Daarna kun je de spelerskaarten maken. Een spelerskaart is een informatiekaart over een specifieke actor, met een extra toelichting op de bijdrage die de actor levert aan LLO en op welke site(s) aanvullende informatie over deze actor gevonden kan worden. Na afloop sla je het bestand op als PowerPoint of als pdf en kun je het met anderen delen. ”

De onderzoekers raden aan om het speelveld samen met anderen in te vullen, bijvoorbeeld met verschillende collega’s binnen de eigen organisatie of met samenwerkingspartners in de regio. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk beeld van het regionale of sectorale speelveld en kom je meteen met elkaar in gesprek over het speelveld: Wat valt ons op? Missen we actoren? Zitten we met de juiste actoren aan tafel? Et cetera. Juist dit gezamenlijke gesprek biedt weer opening voor verdere samenwerking en vervolgstappen. Koop-Spoor ziet ook mogelijkheden voor het onderwijs: “Wij zijn voornemens om de tools in het onderwijs voor werkende professionals te gaan gebruiken. De studenten hebben een baan bij een organisatie en we willen hen de invulkaart laten invullen zodat zij ook een overzicht maken van het speelveld aan het actoren voor de organisatie waar zij zelf werkzaam zijn”.

Meer weten?
De tools zijn vrij beschikbaar via de website van het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys. Klik hier om naar de tool “Speelveld LLO te gaan” en hier om naar de invulkaart te gaan.

Auteur: Hanna van Beelen

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.