Het onderwijs van Fontys

FOR SOCIETY

Fontys opereert in het hart van de samenleving.’ Dat is een van de eerste zinnen van onze strategie Fontys for society. Het is meteen ook de kern van onze maatschappelijke opdracht. Want: waarom doen wij eigenlijk wat we doen? In Fontys for society zeggen we: de wereld om ons heen verandert razendsnel. Tegelijk hiermee verandert ook de behoefte van het werkveld.

De voorbije weken is er binnen Fontys en in de media discussie gevoerd over ons onderwijs. Meer specifiek spitste het debat zich toe op onderwijsvernieuwing en de manier waarop die bij Fontys gerealiseerd wordt. Naar aanleiding van deze discussie verduidelijken we graag nog een keer onze visie op en het doel van ons onderwijs.

Andere vraag 
Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan jonge mensen die tijdens hun opleiding ervaring hebben opgedaan in de ‘authentieke’ werksetting én die in staat zijn regie te voeren op hun leren en hun leven. En die hiervoor zelf verantwoordelijkheid nemen. Dit geldt niet alleen voor bedrijven in de techniek en ict, waar de productinnovatie voortraast. Het geldt ook voor het onderwijs, de economie of de gezondheidszorg.

Onze opdracht
Het is onze opdracht om zoveel mogelijk mensen hun talent te laten ontwikkelen zodat ze kunnen bijdragen aan de oplossing voor complexe, urgente maatschappelijke vraagstukken. Bij het uitvoeren van die opdracht speelt ons onderwijs natuurlijk een cruciale rol. Of het nu docenten zijn, onderwijsmanagers, leden van een examencommissie of medezeggenschapsraden, teamleiders, directeuren of bestuurders: iedereen binnen Fontys werkt – vanuit zijn eigen rol – keihard om de kwaliteit van onze opleidingen voor en met onze studenten te optimaliseren. Binnen onze ‘Uitgangspunten voor leren’ hebben instituten en opleidingen de vrijheid om het onderwijs vorm te geven. De onderwijsteams beschikken immers niet alleen over de benodigde inhoudelijke en didactische expertise, maar staan ook in verbinding met ‘hun’ werkveld. Zo doen we dat bij Fontys. 

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Deze vrijheid brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. De collega’s in de instituten hebben de belangrijke taak om de kwaliteit en de studeerbaarheid van het onderwijs continu te ontwikkelen en te verbeteren. Dat stuk ligt bij de onderwijsteams; wij als bestuur hebben de verantwoordelijkheid om de doorontwikkeling van het onderwijs te faciliteren. En om erop toe te zien dat we in een continue dialoog leren van en met elkaar en ons onderwijs en onze toetsing blijvend verbeteren. Dát is de kern van onze kwaliteitsbewaking. 

Samen met werkveld
Intern hebben we dus ieder een eigen rol. Maar minstens zo belangrijk zijn onze externe partners. Alle 24 instituten en in totaal 107 opleidingen geven hun onderwijs vorm en inhoud in nauwe en (veelal) structurele samenwerking met werkveldpartners. Dan gaat het over hightech multinationals, middelgrote bedrijven en het mkb, maar ook over maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, opleidingsscholen en overheden. Met al deze partners in het werkveld brengen we de behoefte aan talent en kennis in beeld. Alles om bij te dragen aan de slagkracht en innovatie van de regio’s waarvoor wij opleiden en om de grote transities – denk aan energie en klimaat – in goede banen te leiden. Op die manier werken we aan een vitale, inclusieve en duurzame samenleving. 

Lerende organisatie
We zijn een lerende organisatie. Het openstaan voor kritiek – én daarnaar handelen vanzelfsprekend – ligt aan de basis van alles wat we doen. Kritiek houdt ons scherp; het stelt ons in staat om iedere dag weer iets moois neer te zetten. Niet voor niets hebben studenten en werkveldpartners zoveel waardering voor ons onderwijs. 

Fontys-tour
De komende maanden hopen wij als college van bestuur tijdens de Fontys-tour van jullie te horen en te zien wat er goed en niet goed gaat én in alle openheid te bespreken wat we beter kunnen doen. Ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel samen. Zodat we onze maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk uit kunnen (blijven) voeren.

 

Namens het college van bestuur van Fontys Hogeschool 
Joep Houterman, voorzitter

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.