Het vieren van wereldwijde verbindingen

FOR SOCIETY

Elk jaar wanneer november nadert biedt Nuffic een prachtige gelegenheid voor studenten in Nederland om samen te komen en de diversiteit van de internationale studentengemeenschap te vieren. De Week van de Internationale Student (WotIS) is een evenement dat grenzen overstijgt en Nederlandse en internationale studenten dichter bij elkaar brengt. Dit jaar van maandag 13 november tot en met vrijdag 17 november.

Wat is WotIS?
De Week van de Internationale Student is een levendig en inspirerend evenement dat de waarde van internationale ervaringen voor zowel Nederlandse als internationale studenten benadrukt. Het is een week vol activiteiten die tot doel hebben studenten met elkaar te verbinden en te inspireren. De overtuiging dat elke student de kans moet krijgen om een internationale ervaring op te doen, staat centraal bij WotIS.

Activiteiten voor iedereen
De activiteiten van WotIS zijn zeer divers. Van het leren van nieuwe talen tot het verkennen van culturele beurzen, de activiteiten zijn ontworpen om inclusief en verhelderend te zijn. Een van de beste dingen aan de Week van de Internationale Student is dat alle activiteiten volledig gratis zijn.

Highlights Fontys-programma
Fontys is er trots op om deel uit te mogen maken van de Week van de Internationale Student, en onze verschillende instituten hebben activiteiten georganiseerd waar studenten aan kunnen deelnemen tussen 13 en 17 november. Hieronder vind je een aantal hoogtepunten waar je naar uit kunt kijken:

Internationale Week in Venlo
Van 14 tot 17 november komt de stad Venlo tot leven met de Internationale Week. De week biedt een breed scala aan activiteiten, waaronder gastcolleges van gerenommeerde docenten afkomstig van buitenlandse universiteiten. Deze lezingen zullen zeker je horizon verbreden! Bovendien is er een studiebeurs waar je de talloze internationale mogelijkheden van Fontys kunt verkennen. De beurs biedt de kans om de perfecte match te ontdekken voor jouw potentiële internationale ervaring. En mis de culturele markt niet, waar je jezelf kunt onderdompelen in een wereld van diverse tradities en ervaringen. Het is een week vol boeiende internationale ervaringen, en je bent uitgenodigd om er deel van uit te maken!

Studiebeurs in Tilburg
Op 21 november 2023, van 16:00 tot 18:00 wordt in gebouw P8 in de XXL-ruimte in Tilburg een studiebeurs georganiseerd. Als je ooit hebt gedroomd van studeren in het buitenland en je horizon verbreden, is dit de perfecte gelegenheid. Bezoek de beurs om alle internationale partneruniversiteiten te leren kennen en de ideale match te vinden voor jouw buitenlandervaring. Je kunt vragen stellen, informatie krijgen van studenten die al in het buitenland hebben gestudeerd en waardevolle contacten leggen. Maar het gaat niet alleen om zaken; deze beurs is ook een geweldige plek om te socializen, deel te nemen aan spelletjes en, het belangrijkste, veel plezier te hebben.

Gastcollege door Wiebe Wakker
Wiebe Wakker is een naam die synoniem staat voor duurzaam avontuur. Zijn opmerkelijke project, ‘Plug Me In’, omvatte een elektrische roadtrip van 1.222 dagen en 100.000 kilometer door 34 landen. Het doel van deze ambitieuze reis is altijd geweest om mensen te inspireren om duurzamere vormen van transport te kiezen. Op 14 november 2023, van 15:00 tot 16:30, zal Wiebe Wakker een gastcollege geven in Venlo. Zijn verhaal is er een van passie, toewijding en een inzet om een duurzamere wereld te creëren.

De Week van de Internationale Student is een week van culturele diversiteit, wereldwijde verbindingen en de eindeloze mogelijkheden die voortkomen uit het verbinden met de wereld. Mis je kans niet om deel uit te maken van deze ervaring. Voor meer informatie en een gedetailleerd schema van events, bezoek je de website.

Auteur:  Anneke Petersen

 

Each year, as November rolls around, Nuffic presents a wonderful opportunity for students in the Netherlands to come together and celebrate the diversity and richness of the international student community. The Week of the International Student (WotIS) is an event that transcends borders and brings Dutch and international students closer. This year, from Monday November 13th to Friday November 17th.
 
What is WotIS?
The Week of the International Student is a vibrant and inspiring event that showcases the importance of international experiences for both Dutch and international students. It’s a week filled with activities that aim to connect and inspire students, fostering a sense of global awareness and cooperation. The belief that every student should have the chance to have an international experience is at the heart of WotIS.
WotIS activities are very divers. From learning new languages to exploring cultural fairs, the activities are designed to be inclusive and enlightening. One of the best things about the Week of the International Student is that all activities are entirely free of cost.
Fontys is proud to be part of the Week of the International Student, and our various institutes have organized a fantastic activities for students to participate in between November 13th and 23th. Here are some of the exciting highlights you can look forward to:
 
International Week in Venlo
From November 14th to 17th, the city of Venlo comes alive with the International Week. The week offers a broad spectrum of activities, including guest lectures from renowned professors hailing from foreign universities. These lectures are sure to broaden your horizons and introduce you to fascinating perspectives. Additionally, there’s a study abroad fair where you can explore the multitude of international opportunities Fontys has to offer. The fair provides a chance to discover the perfect match for your potential international experience. Don’t miss the cultural market, where you can immerse yourself in a world of diverse traditions and experiences. It’s a week filled with engaging international experiences, and you’re invited to be a part of it!
 
Study Abroad Fair in Tilburg
On November 21, 2023, from 16:00 to 18:00, Tilburg’s P8 XXL space will host a study abroad fair. If you’ve ever dreamed of studying abroad and expanding your horizons, this is the perfect opportunity. Visit our fair to get to know all of our international partner universities and find the ideal fit for your academic journey. You can ask questions, gain inside information from students who’ve already studied abroad, and make valuable connections. But it’s not all about business, this fair is also a great place to socialize, participate in games, and, most importantly, have a lot of fun!
 
Guest Lecture by Wiebe Wakker
Wiebe Wakker is a name synonymous with sustainable adventure. His remarkable project, ‘Plug Me In,’ involved an electric road trip spanning 1,222 days and 100,000 kilometers across 34 countries. The aim of this ambitious journey has always been to inspire people to choose more sustainable forms of transportation. On November 14, 2023, from 15:00 to 16:30, Wiebe Wakker will be giving a guest lecture in Venlo. His story is one of passion, dedication, and a commitment to creating a more sustainable world. You won’t want to miss this opportunity to hear from a true pioneer.
The Week of the International Student is a week of cultural diversity, global connections, and the endless possibilities that come from connecting with the world. Don’t miss your chance to be a part of this experience. For more information and a detailed schedule of events, you can visit the webpage. Come and be a part of this extraordinary week of exploration and inspiration.

 

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.