Hoe behouden we internationale studenten voor de regio?

FOR SOCIETY

De tekorten op de Brabantse arbeidsmarkt zijn nijpend. Werkgevers zijn hard op zoek naar voldoende arbeidskrachten, waaronder het aantrekken van talent uit het buitenland. Echter, dat internationale potentieel is vaak al in de regio aanwezig. Immers, bij menig opleiding in het hbo volgen internationale studenten een bachelor- of masterstudie. Velen van hen vinden het lastig om een baan te vinden in de regio waar zij studeren, en overwegen om weer terug te gaan naar hun moederland om daar aan het werk te gaan. Deze kloof vraagt om actie.

Verschillende hogescholen hebben zelf initiatieven ondernomen om hun internationale studenten te ondersteunen in de voorbereiding en ‘landing’ op de regionale arbeidsmarkt. Het INTERLOCALITY-consortium – een samenwerkingsverband van vier Europese hoger onderwijsinstellingen (Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland) en een bureau gericht op internationale arbeids- en studentmobiliteit land (Italië) – heeft besloten de handen ineen te slaan en gezamenlijk te werken aan een duurzame aanpak gericht op het versterken van de inzetbaarheid van internationale studenten op hun regionale arbeidsmarkt. Krachtenbundeling en het creëren van transnationale partnerschappen is volgens de betrokken partners dé sleutel tot het overwinnen van de uitdagingen op de Europese arbeidsmarkt.

Doel
In het voorjaar van 2022 zijn zij gestart met een gezamenlijk Erasmus+-project: INTERLOCALITY. Het doel van het INTERLOCALITY-consortium is  het vergroten van de lokale employability van internationale studenten met een bachelor of master diploma. Het project focust zich specifiek op studenten met een opleiding in de techniek en/of bedrijfskunde.

INTERLOCALITY wil de kloof tussen bedrijven en organisaties enerzijds en internationale studenten anderzijds overbruggen. Dit vraagt om een viervoudige helixbenadering waarbij alle partijen die daarbij een rol spelen ook worden betrokken in het project: de internationale studenten zelf, de onderwijsinstelling waar zij studeren, lokale werkgevers en  de omringende samenleving.

In het project wordt er gewerkt aan een international alumni monitoring tool, waarmee informatie wordt verzameld over de loopbaanstappen van de internationale student en zijn of haar beleving van de arbeidsmarkt. Tevens worden er activiteiten ontwikkeld om de student in diens stappen op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Tenslotte wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis van medewerkers die in het onderwijs te maken hebben met internationale studenten, van werkgevers en van regionale actoren die ook een rol spelen in de employability van internationals. Dit gebeurt door middel van online trainingsmodules.

Rol van Fontys
Fontys is een van de partners in het INTERLOCALITY-consortium. Projectleider Marian Thunnissen: “Fontys is coördinator van de ontwikkeling van de monitoringtool, maar we werken aan alle activiteiten mee. Vanuit Fontys is een divers team samengesteld; onderzoekers uit de lectoraten Cross Border Business Development (FIBS, Venlo) en Dynamische Talentinterventies (HRM&P, Eindhoven) en medewerkers van de Dienst Studentvoorzieningen, International Office en van de Dienst Personeel en Organisatie bundelen hun krachten en expertise om bij te kunnen dragen aan het project. Het accent ligt de komende maanden op een gezamenlijk literatuuronderzoek en het voeren van een groot aantal interviews in de vier hogescholen. We zullen internationale studenten zelf interviewen, maar ook werkgevers, de begeleiders in het onderwijs en andere regionale organisaties betrokken bij internationalisering”.

Het project loopt nog tot voorjaar 2025 en wordt afgesloten met een groot evenement in Eindhoven. 

Meer informatie? Kijk dan op de projectpagina.

Auteur: Hanna van Beelen

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.