Hoe denkt de Bossche burger over nieuwe technologie?

FOR SOCIETY

Op donderdag 30 juni bevragen onderzoekers van Fontys en Avans Hogeschool de burgers van ’s-Hertogenbosch over hun techno-ethische waarden. Dat doen zij tijdens de landelijke Dataweek NL in opdracht van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Moral Data City Hunt x ELSA Lab
Onderzoekers, docenten en studenten van Fontys en Avans onderzoeken samen met de Gemeente ’s-Hertogenbosch wat bewoners van deze steden van nieuwe technologie vinden. Want elke technologische ontwikkeling roept nieuwe juridische, sociale en ethische vraagstukken op.

De lectoraten Moral Design Strategy (Fontys) en Digitalisering en Veiligheid (Avans) hebben hiervoor de handen ineen geslagen en organiseren tijdens de Dataweek NL twee gezamenlijke experimenten. In het ELSA Lab in a Day experiment buigen beleidsmedewerkers van Brabantse gemeenten samen met een publieksjury zich over deze vraagstukken aan de hand van een concrete crowd control casus in Breda en Den Bosch. Tijdens de Moral Data City Hunt gaan studenten de straat op om Bossche burgers te interviewen.

Technologische vraagstukken
Bart Wernaart, lector Moral Design Strategy: “Wie moet voorrang krijgen bij het verkeerslicht: de oude dieselvrachtwagen of de elektrische auto? Want de ene auto vervuilt als deze stilstaat – die zou je dus willen straffen, óf juist voorrang geven zodat deze minder vervuilt. Of moet je juist de milieuvriendelijke auto voorrang geven? Maar dan geldt: die kan niet iedereen betalen. Het is een heel actueel voorbeeld, maar zo’n vraagstuk is niet eenvoudig te beantwoorden. We hebben dit in Eindhoven al onderzocht tijdens de Moral Data City Hunt afgelopen november en nu gaan we kijken of de Bossche burgers dezelfde mening zijn toegedaan. Dat doen we ook met het vraagstuk rondom de bezorging van drones.”

Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Veiligheid: “Ook willen we onderzoeken hoe we in een ELSA Lab tot een inschatting van sociale, ethische en juridische impact van crowd control komen, waarmee een gemeente, de buurtbewoners en event organisatoren uit de voeten kunnen? Crowd control met camera’s en met monitoring in digital twins is fijn als je wilt dat bijvoorbeeld een popconcert veilig verloopt. De vraag aan burgers is dan: zou je met dit soort tools ook je eigen wijk veiliger willen maken?”

Onderzoeksmethoden
Een ELSA-lab is een plek waar maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van technologie samenkomen. Een Moral data City Hunt is een activiteit waarbij onderzoekers met mobiele moral lab-toepassingen de wijken intrekken om burgers te betrekken bij belangrijke ethische vraagstukken. Zo kunnen burgers met een chatbox in gesprek gaan om hun ethische posities te duiden. Op deze manier krijgen we ook de burger aan tafel die normaal gesproken niet de weg naar een inspraakavond of brainstormsessie vindt.

Ontmoet ons donderdag 30 juni 
• 09.30 – 14.30 uur ELSA Lab experiment binnenstad ’s-Hertogenbosch 
• 10.00 – 15.00 uur Straatinterviews studenten Moral Design Strategy in ‘s-Hertogenbosch 
• 14.30 – 17.00 uur Afsluiting bij de Data Week NL hoofdlocatie ‘s-Hertogenbosch

Meer weten?
Meer weten over het lectoraat Moral Design Strategy vind je op: www.fontys.nl/moraldesignstrategy.  Meer weten over het lectoraat Digitalisering en Veiligheid vind je op: https://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/veiligheid/lectoraten/digitalisering-en-veiligheid/introductie. Bij vragen kun je contact opnemen met lector Bart Wernaart

Voor meer informatie over de Dataweek NL en de activiteiten die georganiseerd worden, ga naar: https://dataweeknl.nl/

auteur Michelle Breemans

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.