‘Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan een betere wereld?’

FOR SOCIETY

Geld verdienen. Dat is lange tijd de voornaamste drijfveer geweest van bedrijven. In de betekeniseconomie gaat het om meer dan dat, bijvoorbeeld ook over hoe we op een goede manier omgaan met mensen en natuur. Lang niet alle bedrijven zijn hier klaar voor. Tijdens de master Strategische Communicatie van Fontys ACE leren studenten hoe ze als professionals grote organisaties kunnen ondersteunen bij het vormgeven van veranderingen die nodig zijn om mee te kunnen draaien in de betekeniseconomie. Studenten Willem van de Plas en Lieke Mans delen hun ervaringen over de opleiding, die in september van start is gegaan.   

Lieke rondde afgelopen jaar de studie Communicatie in Eindhoven af. ‘Ik wilde verder studeren, maar ik zag het niet zitten om nog drie jaar naar de universiteit te gaan. De keuze in hbo-masters is beperkt en ik kon geen Nederlandstalige master vinden die bij mijn interesses aansloot. Ik zocht meer diepgang in hoe ik mijn visie beter kan onderbouwen.’ De keus viel op Strategische Communicatie, een eenjarige master die door Fontys ACE is opgezet in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Door de korte wervingsperiode is daar gestart met twee studenten, in Tilburg met tien.   

Verdieping op de inhoud
Inhoudelijk sluit de master aan op het hbo, maar het niveau is volgens Lieke aanzienlijk hoger. ‘We gaan veel dieper in op de inhoud.’ Willem wijst op het denkniveau. Daarin zit volgens hem het voornaamste verschil met de opleiding Trend Research & Concept Creation in Lifestyle die hij in juli afrondde. Voor zijn afstuderen ontwikkelde hij een werkwijze om bedrijven te ondersteunen bij innovatieprocessen, waarbij maatschappelijke impact als uitgangspunt dient. ‘Hoe kunnen we daar iedereen in meenemen?’ Het was de strategische kant waar hij meer over wilde leren. ‘Omdat ik er weinig ervaring mee had vond ik het moeilijk’, aldus Willem ‘Daar wilde ik meer van weten.’ Dat was dan ook wat hem aansprak in de master Strategische Communicatie. ‘Bij TCL heb ik geleerd om te innoveren vanuit de doelgroep, maar ik miste het denken vanuit een strategie.’ 

Positioneren organisatie
Bij strategische communicatie gaat het volgens hem niet om doelstellingen die worden uitgedacht door het management. ‘Het gaat om het positioneren van een organisatie, maar niet vanuit een kapitalistisch systeem of op basis van reputatie.’ Lieke knikt instemmend. ‘De vraag is eerder hoe een bedrijf kan bijdragen aan een betere wereld.’ Willem: ‘Tijdens de master leren we hoe we het management kunnen helpen. We zijn bijvoorbeeld bezig met bedrijfsstrategieën. We zetten geen vaste stappen, we laten standaardmethodieken los en kijken waar we tegenaan lopen. Van daaruit gaan we werken en proberen op die manier alle stakeholders mee te nemen.’  

Filosofische benadering
Zo deden de studenten in de eerste periode onderzoek naar hoe een supermarkt er op basis van de betekeniseconomie uit zou kunnen zien. Daarbij gingen ze volgens Lieke soms filosofisch te werk. ‘Je moet daarvoor openstaan’, benadrukt ze. ‘We hebben gekeken naar de maatschappelijke kant, naar hoe er over de supermarkt gedacht wordt. Zo’n opdracht zorgt ervoor dat je anders leert denken.’ Hoewel de master intensief kan zijn, hebben beiden het naar hun zin. Willem: ‘Het is uitdagend, maar ik heb het gevoel dat ik met iets nuttigs bezig ben.’ De master is bovendien nog in ontwikkeling. De ervaringen van de studenten worden daarbij meegenomen. ‘Onze feedback wordt meteen opgepakt’, aldus Willem, die nog geen vastomlijnd idee over zijn toekomst heeft. ‘Ik wil ontdekken welke kansen er liggen als het gaat om impact maken.’ Lieke wil zich vooral gaan richten op interne communicatie. ‘Het is goed om daar maatschappelijke ontwikkelingen in mee te nemen.’ 

Op de foto: studenten van de master Strategische Communicatie

Voor meer informatie, bezoek hier de site. 

Auteur: Paul Geerts/Beeld: NHL Stenden, Leeuwarden

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.