Hoe los je segregatie tussen arm en rijk op?

FOR SOCIETY

In een interview op NPO Radio 1 ging Dana Feringa, lector Inclusieve Regio, in op de uitdagingen van sociale segregatie in Nederland. Een thema dat sterk resoneert met de focus van haar Fontyslectoraat.

Het interview vond plaats rondom een nieuw, zorgwekkend rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hierin signaleert het SCP toenemende segregatie tussen arm en rijk in Nederland, vooral in Eindhoven en Amsterdam. Het interview bood Dana – en daarmee Fontys – een platform om met een breed publiek haar expertise en visie te delen over het overbruggen van de groeiende kloof tussen verschillende maatschappelijke groepen.

Het SCP-rapport belicht de toenemende segregatie tussen arm en rijk. Deze trend, die wordt versterkt door de stijgende huizenprijzen, creëert eenzijdige leefwerelden. Hierdoor zijn verschillende sociale klassen geneigd zich voornamelijk binnen hun eigen groepen te bewegen, wat de kloof tussen diverse bevolkingslagen accentueert. Dana greep deze bevindingen aan om het belang van interactie tussen verschillende sociale groepen te benadrukken.

“Alleen maar in je eigen wereldje blijven, is misschien wel makkelijk, maar geen goed idee”, stelde Dana tijdens het interview. Ze onderstreepte het belang van het verkennen van diverse sociale omgevingen om situaties van ‘onbekend maakt onbemind’ te voorkomen. Hierin schuilt het risico dat verschillen tegenstellingen worden. Op het moment dat die verharden ontstaat polarisatie.

Dana’s visie op het aanpakken van deze segregatie sluit direct aan bij de doelstellingen van het lectoraat Inclusieve Regio. Het lectoraat is op zoek naar hoe we samenleven in contexten waarin verschillen tussen mensen groot zijn en is aangesloten bij het Centre of Expertise Inclusive Society.

 Benieuwd naar het interview? Luister het via deze link.

Auteur: Lisa van Roosmale 

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.