Hospi Housing wordt platform voor studenten en hospita’s in Eindhoven

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Hospi Housing wordt het online platform waar studenten en hospita’s in Eindhoven met elkaar in contact kunnen komen. En dat is hard nodig, want er is een tekort aan woonruimte voor studenten. De samenwerking met Hospi Housing komt voort uit de samenwerking vanuit het convenant studentenhuisvesting. De gemeente is opdrachtgever en Fontys, TU/e en Design Academy Eindhoven zijn partners in de samenwerking.

Fontys bemiddelt voor eerstejaars internationale studenten en exchange studenten in de zoektocht naar huisvesting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vaste voorraad kamers en studio’s bij lokale huisvesters. In de afgelopen jaren is het aantal aanvragen echter vele malen hoger geweest dan het aanbod, met een piek van meer dan 500 studenten op wachtlijsten voor een kamer in september 2022. In het kader van de toenemende krapte op de Nederlandse huizenmarkt en de te verwachten tekorten in studentenhuisvesting de komende jaren zijn in Eindhoven en Tilburg convenanten gesloten met gemeenten, huisvesters en hoger onderwijsinstellingen. Er wordt gezocht naar oplossingen om het kamerprobleem het hoofd te bieden en we hopen door de samenwerking met Hospi Housing weer een stap in de goede richting te zetten. Hospi Housing werkt vanuit een sociaal perspectief en biedt met haar matchmaking platform voor student en hospita een mooie aanvulling op de al lopende initiatieven.

 ‘Voor veel particulieren is het thuis “opnemen” van een student best een grote beslissing en daarin zal de ondersteuning Hospi-Housing zeker extra hulp en borging geven.

Ik hoop dat meer particulieren daardoor die stap willen maken om zo meer ruimte voor uitwonende studenten te realiseren. Daar heeft onze regio baat bij.’
Hans Nederlof, lid college van bestuur

Veilige plek
Hospi Housing zoekt en verifieert hosts en gastgezinnen en helpt hen bij het (tijdelijk) in huis nemen van een student. Tegelijkertijd vertegenwoordigt Hospi Housing de student. De organisatie zorgt ervoor dat de studenten niet te veel betalen en dat ze een veilige plek hebben. De opdracht voor Eindhoven is een netwerk op te bouwen. In eerste instantie ligt het accent op de werving van studenten, zodat er meteen reacties komen wanneer een host of gastgezin een kamer online zet.

Mieke Verhees, wethouder wonen, is blij met het platform: ‘We hebben met Hospi Housing een betrouwbare partner voor zowel studenten die een (tijdelijke) kamer zoeken als voor hosts en gastgezinnen die een kamer beschikbaar hebben voor een student. Via het platform verruimen we het kameraanbod voor studenten en we benutten de bestaande woonruimte in de stad beter.’

Hospi Housing is drie jaar geleden gestart door drie voormalige studenten uit Utrecht. Uit eigen ervaring hebben zij geleerd dat deze manier van wonen kan bijdragen aan het uitbreiden van het woningaanbod en het tegengaan van eenzaamheid. Hospi Housing faciliteert en ondersteunt bij de matching. Voor hosts en gastgezinnen is de service gratis, studenten die via het platform een kamer hebben gevonden betalen een eenmalige fee.

Hospi Housing is reeds actief in Groningen, Nijmegen, Maastricht, Utrecht en Leiden en heeft een netwerk van ruim 600 hosts en gastgezinnen en 10.000 studenten.

De opdracht loopt in eerste instantie voor een jaar en afhankelijk van de resultaten is er de mogelijkheid om te verlengen. De doelstelling is om in het eerste jaar 100 matches te maken.

Bekijk ook dit filmpje.

 

 

Door: Monique van Laar

Meer nieuws

Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?
Zo snijdt het mes bij Happy Students aan twee kanten

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.