Hybride leren vereist een cultuur- en denkswitch in onderwijs én werkveld

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Sinds 2018 is het Fontys ICT InnovationLab te vinden op Strijp T, midden in een ecosysteem van innovatieve bedrijven. De locatie is een zogenaamde hybride leeromgeving, waar een nieuwe vorm van onderwijs gegeven wordt. Parallel daaraan loopt ook sinds 2019 een onderzoek naar de ontwikkeling en impact van deze unieke leeromgeving. Op 13 oktober 2022 wordt dit afgerond en zullen de bevindingen, inzichten en conclusies gedeeld worden met geïnteresseerden.  

Hybride leren in fieldlabs 
Fontys experimenteert op meerdere locaties met hybride leren in zogenaamde fieldlabs; onderwijslocaties die nabij het bedrijfsleven gevestigd zijn, en via partnersamenwerkingen onderwijs, onderzoek en de praktijk samenbrengt. De voordelen lijken groot; praktijkervaring opdoen tijdens het leren, antwoorden zoeken (en geven) op vragen uit het werkveld en meer slagkracht voor de groeiende vraag naar toegepast onderzoek. Hybride leeromgevingen zorgen op die manier voor betekenisvol en authentiek onderwijs, waar iedereen profijt van heeft.  

Complexiteit 
Maar ervaren ICT-studenten, docenten, onderzoekers en partners dit ook zo in het grootste (en langstlopende) Fontys fieldlab? Jolijn Jansen maakt als onderzoeker deel uit van de onderzoeksgroep en onderschrijft de complexiteit van een hybride leeromgeving: “Om te onderzoeken hoe een hybride leeromgeving zich ontwikkelt, moet je naar heel veel facetten kijken. Niet alleen naar de ontwikkeling van die omgeving, maar ook naar de samenwerking met partners, de kennis die er gegenereerd wordt, de leeropbrengst van alle betrokkenen, en hoe zo’n leeromgeving in relatie staat met de omgeving. Dit onderzoek je niet één keer, maar met veel herhaling en door continu aanwezig te zijn.”  

Inspiratie voor nieuwe hybride leeromgevingen 
Tijdens het slotevent worden de resultaten van het onderzoek gedeeld. Er wordt nog hard gewerkt aan de laatste conclusies, welke met de totale onderzoeksresultaten in de vorm van een digitale roadmap gepresenteerd worden. Joep Houterman, voorzitter college van bestuur en Frens Vonken, directeur Fontys ICT, openen het event.  Projectleider Lilian Croes vertelt over de loop van het onderzoeksproject, waarna Jolijn Jansen de belangrijkste conclusies deelt.  

Volgens Jansen maakt de vooruitstrevende aard van het Fontys ICT InnovationLab, dit onderzoek interessant voor onderwijsvernieuwers binnen en buiten Fontys die zich bezighouden met hybride leeromgevingen: “Zij zullen veel bevindingen herkennen in ons onderzoek, maar ook genoeg nieuwe inzichten vinden. Ook is het voor ons super interessant om de bevindingen uit de praktijk nog wat meer tegen een theoretisch licht te houden. Wellicht komen daar nog mooie tips en tools uit waar het InnovationLab gebruik van kan maken. Het event biedt dan ook veel ruimte voor interactie om zoveel mogelijk kennis uit te wisselen. Hybride leren vraagt een cultuur- en denkswitch in zowel onderwijs als bedrijfsleven, en we hebben geleerd dat die niet vanzelf komt.”  

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 13 oktober 2022. Na de presentatie door Joep Houterman en Frens Vonken, volgt ook een rondleiding en interactief programma, rondom een aantal centrale thema’s uit het onderzoek. Ook is er voldoende gelegenheid om van gedachten te wisselen tijdens een afsluitende borrel.  Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden. Let op, plaatsen zijn beperkt. 

Auteur: Guido Segers

 

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.