Ilse van de Pas kwartiermaker nieuw economisch instituut in Tilburg

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het college van bestuur van Fontys heeft Ilse van de Pas benoemd als kwartiermaker voor de samenvoeging van Fontys Academy for the Creative Economy en Fontys Marketing en Communicatie. Vanaf 1 januari 2025 moet het nieuwe economische instituut een feit zijn. Ilse is daarmee ook beoogd directeur van het nieuw te vormen instituut.

Ilse van de Pas is sinds 2018 directeur van Fontys Academy for the Creative Economy (FACE). In de jaren daarvoor gaf ze leiding aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys (JHS)  – eerst drie jaar als adjunct-directeur en daarna (vanaf 2014) als directeur. Tussen 2004 en 2008 was Ilse ook verbonden aan JHS, als docent, waarna ze bij de Academie voor Marketing en Business Management (Avans) haar eerste managementfunctie bekleedde (2008-2011).

Tot de fusie een feit is, blijven Ilse en Minou Hoeberichts (directeur Fontys Marketing en Communicatie) leiding geven aan de twee afzonderlijke instituten. De centrale medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over transitie naar een nieuw instituut. Naar verwachting worden de plannen in juni aan de CMR voorgelegd. De nog te vormen IMR van het nieuwe instituut heeft een formele adviesrol bij de benoeming van de nieuwe directeur.

Het college van bestuur is blij dat Ilse van de Pas deze taak op zich wil nemen. Met Minou gaat het college in gesprek over de periode nadat beide instituten zijn samengegaan.

auteur: Sander Peters

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.