Ilse van de Pas over de transitie van ACI naar ACE

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Met ingang van dit jaar is Fontys Academy for Creative Industries getransformeerd tot Academy for the Creative Economy (ACE). ‘Het gaat om veel meer dan een naamswijziging,’ stelt ACE-directeur Ilse van de Pas. Het instituut start dan ook met vier nieuwe opleidingen.

‘Er verandert veel in de wereld. Denk aan de klimaatcrisis, de coronacrisis en aan de groeiende verschillen tussen arm en rijk. Hierdoor zagen we bij het werkveld nieuwe behoeften ontstaan. Niet alleen in de creatieve industrie, ook daarbuiten; in de zorg, het onderwijs, het mkb, bij overheden, ngo’s, bedrijven en instellingen – profit en non-profit. Een breed werkveld loopt tegen complexe maatschappelijke vraagstukken aan. Op al die plekken is behoefte aan creatief-zakelijke en maatschappelijk betrokken impactmakers. Juist onze opleidingen, waar creativiteit door de aderen stroomt, moeten een rol pakken in het beantwoorden van deze behoeften. Want het móet anders en het kán anders.’

Visie
‘Hóe anders… dat was even zoeken. De complexe maatschappelijke vraagstukken en de veranderende behoefte van het werkveld zagen we al langere tijd. We zijn de samenwerking aangegaan met Jurriënne Ossewold van Concepts of Change. Zij heeft vervolgens in opdracht van ons een visie en positionering ontwikkeld en deze geplaatst binnen een nieuw domein, de Creatieve Economie. Dit was het fundament van ACE. Van hieruit ontwikkelen onze opleidingen zelf de vertaling van deze visie, in samenspraak met Jurriënne.’ 

 Creatieve economie
‘Jarenlang waren we gericht op groei. Meer winst, meer omzet, alles meer, meer, meer. Nu moeten we van deze groei-economie naar een betekeniseconomie waarin het draait om van waarde zijn, impact maken en het zo eerlijk mogelijk verdelen van de materiële en immateriële waarden in de wereld. Deze economie noemen wij de creatieve economie; een economie waarin creativiteit integraal deel uitmaakt van ál ons economisch handelen.’

Creativiteit
‘Met creativiteit bedoelen we onconventioneel denken, verbeeldingskracht inzetten, lef hebben, durven innoveren en experimenteren. Daar reiken we onze studenten verschillende technieken voor aan. Een creatieveling komt nooit door de voordeur, zeggen we weleens. Juist door met een innovatieve blik te kijken naar de problemen van nu, kom je tot de mooiste oplossingen. En soms moet je dan via het balkon.’

Vier nieuwe opleidingen
‘We leiden onze studenten op tot creatief zakelijke impact creators die niet alleen met creativiteit, maar ook met zakelijk denken en sociaal bewustzijn het verschil maken en van betekenis zijn. Op het snijvlak van deze drie domeinen ontwikkelen we concepten. Dat doen we voor communicatie, business & ondernemerschap, marketing en lifestyle. Onze studenten denken, vanuit hun eigen opleiding, conceptueel na over creatieve en duurzame oplossingen die van betekenis zijn voor de samenleving van de toekomst. De impact creators die wij afleveren zijn inzetbaar in iedere branche. Als ondernemer, bij overheden en bij profit- en non-profitorganisaties.’

Kruisbestuiving
‘We vinden het belangrijk dat onze studenten al tijdens hun opleiding samenwerken met studenten van andere disciplines aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Denk aan het ontwikkelen van concepten voor de zorg, de ict of het onderwijs. Samenwerken gebeurt nu al bínnen onze opleidingen. Op termijn bouwen we dat uit en zijn er kruisbestuivingen mogelijk met andere opleidingen van Fontys of zelfs met andere hogescholen of universiteiten. We zoeken flexibilisering van onderwijs.’

For Society
‘Ons belangrijkste doel is om bij te dragen aan de samenleving van de toekomst, impact te creëren en van betekenis te zijn. Ons uitgangspunt daarbij is Creativity for Society. Dat sluit naadloos aan bij de slogan van Fontys For Society. Als alle instituten een deeltje bijdragen, maken we de slogan waar.’

Lees meer over de vier nieuwe opleidingen van ACE

Auteur: Jolanda Horsten

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.