Intelligent en participatief vergroenen in Eindhoven

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Waar in Nederland 36 procent van particuliere tuinen bestaat uit groen, is dat in Eindhoven 23 procent. Hoe kunnen we biodiversiteit in de Eindhovense woonomgeving op een slimme manier vergroten? Met dat vraagstuk gaan studenten en onderzoekers het komende jaar aan de slag. Ze krijgen hiervoor van Nationaal Regieorgaan SIA € 40.000.

Urgentie is hoog
De maatschappelijke urgentie van vergroening in Eindhoven is groot. De vergroeningspotentie van de stad is ingeschat op 10 miljoen m2. Het centrum van Eindhoven bestaat slechts voor 8,3% uit groen. Tegelijk zet de gemeente in op verdichting van de stad. De groencijfers verslechteren als het aantal inwoners, zoals voorzien, sterk toeneemt. 

Participatie is nodig
Wijkbeheerders van de gemeente Eindhoven signaleren dat realisatie van ambities op weerstanden stuit bij bewoners. Vaak slagen betrokkenen er onvoldoende in een gezamenlijke agenda te ontwikkelen en belangentegenstellingen te overbruggen.
Docent-onderzoekers Niels van Maaren (FHEC) en Jos Pieterse (BEnT) zetten daarom dit project op samen met de Gemeente Eindhoven en diverse MKB-partners. Niels van Maaren: “Denk bijvoorbeeld aan een plein wat vergroend wordt. Je kunt simpel wat tegels verwijderen en wat struiken planten. Je kunt ook kijken waar mens en dier behoefte aan hebben. Misschien is een perenboom wel veel beter op die plek om het leefgebied te verrijken en vergroten.”

Het project
De inzet van dit project is om alle stakeholders vanaf het begin te betrekken bij het vergroenen van de wijk. Door samen met de wijkbewoners ook de eigen tuinen en het groen in de wijk in kaart te brengen kan biodiversiteit in de wijk vergroot en beter afgestemd worden.
Van Maaren: “De Gemeente Eindhoven probeerde al jaren de biodiversiteit te verbeteren in de wijken. Maar dit lukte steeds niet. Hoe kan dat? Ons project is daarom drieledig. Samen met studenten maken we een inventarisatie van de biodiversiteit en groen, we gaan aan de slag met burgerparticipatie om biodiversiteit te verbeteren en ten slotte kijken we naar het inzetten van digitale tools om intelligent te vergroenen.”

Doel KIEM GoCI
De regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemingen uit de creatieve industrie met kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden richten zich op het uitvoeren van verkennend onderzoek op het gebied van creatieve industrie en de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Veerkracht van de creatieve industrie. Meer info op: https://regieorgaan-sia.nl/financiering/kiem-goci/

Meer weten
Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met projectleider Niels van Maaren. Meer info over Fontys Hogeschool Economie en Communicatie vind je op www.fontys.nl/fhec. 

 

auteur: Michelle Breemans

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.