Iris Andriessen geïnstalleerd als lector diversiteit

FOR SOCIETY

Op 30 juni 2022 is dr. Iris Andriessen officieel geïnstalleerd als lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Ten overstaan van familie, vrienden, collega’s en andere geïnteresseerden sprak zij haar lectorale rede: ‘Mijn vader is luizenmoeder’ in basisschool Kameleon uit.

De vraagstukken waar het lectoraat zich mee bezighoudt situeren zich tegen de achtergrond van de diverse complexe samenleving waarin grote maatschappelijke uitdagingen spelen. Ons land kent een grote verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden, opvattingen, ervaringen en gewoonten. Tegelijkertijd is er sprake van hardnekkige ongelijkheid tussen en uitsluiting van sociale groepen. Sommigen in onze samenleving fietsen consequent heuvel af, anderen ploeteren steeds heuvel op. De kloof lijkt zich verder te verdiepen van scheidslijnen naar gescheiden werelden. Sociale samenhang en solidariteit staan binnen onze samenleving onder druk.

Lectorale rede
In haar rede pleitte Iris er voor dat we meer moeite moeten doen om tot een inclusieve en duurzame samenleving te komen. We moeten jeugdigen begeleiden en stimuleren in hoe zij zelf de wereld waar zij in leven mee vorm kunnen geven. Het gaat erom dat we met elkaar ruimte maken of laten voor het nieuwe om in de wereld te zijn. Dat betekent dat we iets vragen van de nieuwkomer (kom in de wereld), iets vragen van onszelf (laat het nieuwe in de wereld zijn) en iets vragen van de wereld (dat er ruimte is om op verschillende manieren in de wereld te zijn). Deze drie elementen zijn zowel een uitnodiging als een opdracht. De elementen vormen dan ook de onderzoekslijnen van het lectoraat en worden vertaald in een aantal projecten.

Workshop
De lectorale rede werd vooraf gegaan door workshops. De workshop: ‘de anatomie van vooroordelen: zie jij wat je ziet? werd gegeven door Seydâ Buurman-Kutsal en de workshop: Diversiteit als pedagogisch bestanddeel werd gegeven door Carm Barten. Kinderen van basischool Kameleon schreven de gasten in voor de workshops en wezen hen de weg.

Installatie
Na de workshops en het uitspreken van de lectorale rede werd Iris officieel als lector geïnstalleerd  door directeur Fontys Hogeschool Pedagogiek: Lisette Weijers. Zij overhandigde haar een beeld dat symbool staat voor het oneindig leren en onderzoeken, gemaakt door collega Ton van der Vleuten, docent bij Fontys Hogeschool voor de kunsten.

Over het lectoraat Diversiteit En (Ortho-)pedagogisch Handelen
De missie van het lectoraat Diversiteit en (Ortho)pedagogisch Handelen is om met meer doordacht pedagogisch handelen in interacties en relaties met opvoeders en jeugdigen ruimte te creëren voor het nieuwe en het andere om in de wereld te zijn. Dit willen wij bereiken door samen met (professionele) opvoeders bewust te werken aan (impliciete) bias en het stimuleren van (politieke) actie. Met het idee zo gezamenlijk bij te dragen aan de complexe maatschappelijke opgaven. Meer informatie en de lectorale rede vind je op de website van het lectoraat.

auteur: Jeannette Riegel

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.