Joep Houterman herbenoemd als voorzitter college van bestuur Fontys

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

De raad van toezicht van Fontys Hogeschool heeft Joep Houterman herbenoemd als voorzitter van het college van bestuur. De tweede termijn van Joep zal per 1 maart 2024 ingaan. Joep Houterman is sinds 1 maart 2020 bestuursvoorzitter.

In augustus 2018 maakte Joep Houterman de overstap van Aeres Hogeschool, waar hij lid van het college van bestuur was, naar Fontys. Bij Fontys was hij vervolgens tot 1 januari 2020 eveneens lid van het college van bestuur. Na het vertrek van Nienke Meijer nam Joep de eerste twee maanden van 2020 de honneurs waar als interim-voorzitter. Vanaf 1 maart 2020 werd hij definitief benoemd als cvb-voorzitter.

Vertrouwen

Volgens Marc Hendrikse, de voorzitter van de raad van toezicht van Fontys, was de herbenoeming van Joep Houterman geen al te ingewikkelde beslissing. ‘Joep is absoluut de juiste persoon in deze rol voor de komende jaren. Hij geniet als voorman en boegbeeld veel vertrouwen binnen de organisatie, en is ook buiten Fontys op veel plekken invloedrijk. Bijvoorbeeld binnen de Vereniging Hogescholen (VH), waar hij in het bestuur een prominente plek inneemt. Daarnaast zijn wij als raad van toezicht zeer te spreken over de meerjarenstrategie Fontys for society die onder Joeps leiding tot stand is gekomen. Tot slot vinden wij het belangrijk dat Joep als voorzitter veel oog heeft voor de samenwerking en de teamgeest binnen het college van bestuur.’   

Uitdagingen

Joep Houterman zelf kijkt ernaar uit om ook de komende vier jaar Fontys te mogen leiden. ‘We zitten in een dynamische en best spannende tijd. Ik noem het wel eens een kantelpunt. We gaan met onze strategie een nieuwe fase in; we zijn bezig om het Fontys van de toekomst te ontwikkelen. En ik wil daar heel graag mijn steen aan bijdragen. Binnen Fontys op de eerste plaats, maar ook daarbuiten. In de regio Brainport natuurlijk waar de doorontwikkeling op volle kracht vooruit gaat, en ook landelijk als het gaat over de toekomst van het hoger beroepsonderwijs. Dat laatste doe ik dan in VH-verband, en hetzelfde geldt voor mijn bemoeienis met het ontzettend belangrijke en sterk gepolitiseerde onderwerp internationalisering. Ik vind het heel interessant om Fontys door deze uitdagende tijd te loodsen.’   

Auteur: Sander Peters

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.