Kijk door de bril van een festival

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

​​’​Hoewel we denken dat Nederland dichtbevolkt is, als je Nederland opdeelt in 100 seconden, neemt bebouwing er maar acht van in, de rest is landbouw, natuur en water.’ Hiermee startte Isis van der Wel, DJ 100%Isis, nachtburgemeester van Amsterdam 2010 en lid Amsterdamse kunstraad, haar gastcollege op dinsdag 10 oktober op de campus Stappegoor in Tilburg.​ Dit deed ze namens de ‘Denktank voor de Atlas van Nederland in 2040’, waarvan ze ook lid is. De Denktank Nederland 2040 buigt zich over de vraag: een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland, hoe ziet dat er uit? De Denktank is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Eind vorig jaar is het project gestart met als doel een ‘atlas van Nederland in 2040’ te ontwikkelen. En dat doet die Denktank niet alleen, maar met tal van maatschappelijke partners. Eén daarvan is Fontys Hogeschool. 

Fontysatlas 2040
Studenten van Fontys Marketing en Communicatie, Fontys Academy for Creative Economy en Fontys Economie en Communicatie hebben ieder een eigen onderzoeksproject waarbij ze samen met andere Fontysstudenten brainstormen over een aspect van Nederland in 2040. Denk aan sportverenigingen, buurten in een stad, deelname van jongeren aan democratie of toepassing van AI, hoe zien die eruit in 2040? De resultaten van  dat onderzoek, worden bij elkaar gebracht in een ‘Fontysatlas 2040’.  Aan de studenten die dit onderzoek uitvoeren en aan betrokken docenten gaf Isis van der Wel haar gastcollege. Isis inspireerde met haar motivatie om plaats te nemen in de Denktank. ‘Denk na over de rol die je wilt spelen in onze samenleving, stap eens uit de wereld van alledag. Doe alsof je op een festival bent en probeer na te denken over wat jíj daar belangrijk vindt’. Zelf haalde ze het voorbeeld van transformatieve festivals aan, zoals Burning Man, die gebaseerd zijn op co-creatiemodel (samen het festival maken én opruimen). Dergelijke opzet inspireert haar om mee richting te willen geven aan de toekomst.  

In november legt het Fontysprojectteam alle verzamelde ‘data’ van hun onderzoek bij elkaar om  vervolgens de Fontys-denkrichtingen aan te bieden voor de Atlas van Nederland 2040 van de VNG. Voor de VNG is de uiteindelijke ‘atlas’ een groot en breed gedragen visiestuk, het ‘verhaal van de toekomst Nederland’. Hiermee kan de VNG een visie aandragen voor (landelijk) bestuur en de politiek. Voor Fontysstudenten, -docenten en -onderzoekers betekent dit project een uitdaging om voor een concreet doel: ontwikkeling van een nationale visie, via toekomstonderzoek vorm te geven, routes voor draagvlak te verkennen en met multidisciplinaire teams thema’s te verkennen. 

Meer informatie over Nanny Kuijsters (projectleider) en Jasper Muilman, Projectteam Nederland2040 
Bekijk ook Nederland in 2040 – Een toekomstbeeld

Auteur: Nanny Kuijsters

Meer nieuws

Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project
Lectorale Rede – Groot verschil door klein te doen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.