Lancering opleidingsprofiel Fontys Ad Zorg en Technologie

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Tijdens een officiële presentatie, werden afgelopen vrijdag in Utrecht vijf nieuwe landelijke opleidingsprofielen gelanceerd. Voor de Fontys opleiding Ad Zorg en Technologie is dit een kroon op de succesvolle samenwerking met collega’s van NHL Stenden Hogeschool, beroepsverenigingen, werkveldadviesraad en alumni. Door hun gezamenlijke inzet, is het landelijk opleidingsprofiel Ad Zorg en Technologie samengesteld en vanaf nu opgenomen in de profielenbank van de Vereniging Hogescholen. En dat mocht gevierd worden! 

Dezelfde taal spreken
In oktober 2020 gingen Fontys en NHL Stenden Hogeschool voor het eerst samen om tafel. Kort daarna sloten beide instituten aan bij de ‘kamer Zorg en Technologie’ van het Landelijk Ad-Overleg Zorg, Welzijn en Educatie. Een zorgvuldig samengesteld landelijk opleidingsprofiel was het gezamenlijke doel. 
De opbouw, het niveau en de beroepsgerichtheid van de opleiding Ad Zorg en Technologie werden afgestemd op elkaar, met medewerking van het werkveld, docenten en oud-studenten. Het werd een succes! Het profiel is intussen gerealiseerd en sluit aan bij de gehanteerde internationale terminologie. ‘We spreken nu letterlijk dezelfde taal.’ 

Trots de toekomst tegemoet
Namens Fontys Ad Zorg en Technologie waren Stan Ockers en Marion Poldervaart aanwezig bij de feestelijke presentatie die op 3 februari 2023 georganiseerd werd door Landelijk Ad-Overleg Zorg, Welzijn en Educatie (LAdO-ZWE). Voorzitter drs. ing. Adriaan Oosterloo, drs. Ron Bormans, Nina Spithof (MCC) en prof. dr. Jean Tillie spraken woorden van trots en waardering uit richting alle betrokkenen. Oosterloo belichtte het algemeen belang van Associate degrees in Nederland, waaraan Ron Bormans toevoegde: ‘Laat dit een duidelijk signaal zijn dat het Ad-niveau niet meer weg te denken is uit de waaier van het Nederlandse onderwijssysteem.’  Een feestelijk moment om stil te staan, te vieren, en trots de toekomst tegemoet te gaan. ‘Vanaf nu kunnen we de opleiding nóg beter positioneren’ aldus Stan Ockers. Na de officiële overhandiging van de vijf opleidingsprofielen, werd verder ingegaan op de implementatie tijdens een aantal interactieve workshops. 

Enthousiast en houvast
De projectgroep van opleidingsprofiel Ad Zorg en Technologie die bestaat uit Gijs Terlouw, Lars Veldmeijer (NHL Stenden Hogeschool), Stan Ockers, Joost Marx en Marianne Nieboer (Fontys), is enthousiast over het resultaat. In het profiel worden de verschillen tussen de niveaus duidelijk beschreven, maar ook de kennis en vaardigheden die terugkomen in de studie. ‘Het document biedt houvast voor de toekomst van bestaande en nieuwe Ad Zorg en Technologie-opleidingen’ beschrijft de projectgroep. 

Profielenbank
Ben je benieuwd naar het resultaat? Het opleidingsprofiel Ad Zorg en Technologie is te vinden in de profielenbank van Vereniging Hogescholen via vereniginghogescholen.nl/profielenbank/ad-zorg-en-technologie

De overige vier Ad-opleidingen die zijn opgenomen in de profielenbank: 
– Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (EZW) 
– Pedagogisch Educatief Professional (PEP) 
– Sociaal Financiële Dienstverlening (SFD) 
– Sociaal Werk (SW) 
Deze staan op vereniginghogescholen.nl/profielenbank

 

Auteur: Nicole Lavrijsen

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.