Langdurige eenzaamheid even schadelijk als roken of zware obesitas

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Langdurige eenzaamheid is even schadelijk voor de gezondheid als het roken van 14 sigaretten per dag of zware obesitas. Het is belangrijk om iets aan eenzaamheid te doen, maar dat is zo gemakkelijk niet. Eenzaamheid is een complex verschijnsel met verschillende vormen, intensiteit, oorzaken en gevolgen. De aanpak van eenzaamheid vereist maatwerk en om dat te kunnen leveren is het essentieel om de ander écht te leren kennen en te weten wat deze nodig heeft aan (kwaliteit van) relaties en zelfbeeld. Maar dat weten mensen vaak zelf al niet goed. Weet jij wat je nodig hebt om je niet-eenzaam te voelen? 

In het postdocproject van Eric Schoenmakers gaat hij met mensen in gesprek over de vraag ‘wat heb jij nodig om je niet-eenzaam’ te voelen. Dat doet hij met mensen uit twee levensfasen waarin veel veranderingen plaatsvinden. Met studenten en met mensen rond de pensioneringsleeftijd. Omdat veranderingen vaak aanzetten tot nadenken over wat belangrijk is. Die gesprekken moeten leiden tot inzicht in relatiebehoeften. Mensen hebben soms onrealistische verwachtingen van hun sociale netwerk. Wanneer verwachtingen niet worden gerealiseerd, ontstaat eenzaamheid. Het stellen van realistische verwachtingen is daarom belangrijk in de aanpak van eenzaamheid. In het tweede deel van zijn onderzoek onderzoekt Eric of en hoe relatiebehoeften bij te stellen zijn door middel van interventie en welk effect dat heeft op eenzaamheid. 

Postdoc is een positie die vervuld kan worden door gepromoveerde onderzoekers om hen betrokken te houden in onderzoek. Het postdocproject van Eric loopt van september 2021 tot en met augustus 2023. Het doel is om de bevindingen ook in het onderwijs in te bedden. Vind je het leuk om eens in gesprek te gaan over eenzaamheid of over de mogelijkheden om iets met eenzaamheid te doen in jouw onderwijs bij Fontys? Neem dan contact op met Eric Schoenmakers via e.schoenmakers@fontys.nl. 

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.