Lectorale rede Bart Wernaart 20 januari

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Op 20 januari 2022 houdt Bart Wernaart, lector Moral Design Strategy bij Fontys Hogeschool Economie en Communicatie, zijn lectorale rede: “Building value-based technology together”. In zijn rede gaat Bart in op de morele uitdagingen bij het ontwerpen van nieuwe technologie.

Maatschappelijke uitdagingen
In toenemende mate vertrouwen we een deel van ethische besluitvorming aan smart-technology toe. Technologie heeft vaker dan ooit een ethische lading. Dit kan soms verregaande consequenties hebben voor consumenten, burgers of organisaties. Hoe zeker moet een algoritme zijn van haar zaak om een burger van fraude te beschuldigen?  Hoeveel risico mag een chat-bot die financieel advies geeft een klant laten lopen?  Wie mag bepalen hoe een algoritme op een sociaal media platform omgaat met desinformatie? Dergelijke vragen leiden tot belangrijke uitdagingen op het gebied van morele autoriteit, ethische besluitvorming, en morele strategievorming.

Strategievorming in snel veranderend speelveld
In zijn rede zal Bart pleiten om niet zozeer dé oplossing bij ethisch technologische vraagstukken te vinden, maar vooral een manier te zoeken om op een bestendige manier om te gaan met een snel veranderend speelveld. In veel gevallen lijken oplossingen in zowel de private als publieke sector voor techno-ethische vraagstukken korte-termijn gericht. En zijn het vaak maatregelen die snel en vooral zichtbaar een negatief effect van technologie proberen in te dammen. In zijn lectorale rede zal Bart ingaan op hoe belangrijk het erkennen en herkennen van ethische vraagstukken bij het programmeren van nieuwe technologie is. Maar ook hoe men de menselijke maat kan vangen én gebruiken als input in het ontwerp van nieuwe technologie. Er is volgens hem vooral een bestendige strategie nodig. 

Talkshow 
De lectorale rede wordt voorafgegaan door een speciale talkshow waarbij experts, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en studenten aan het woord komen. Onder leiding van Anne-Mieke Eggenkamp zullen onder meer Stijn Steenbakkers (wethouder gemeente Eindhoven), raadslid Eva de Bruijn, Rob Tieben (Game Solutions Lab), Michael Mulvey (Universiteit van Ottawa), David Bamps (Universiteit Leuven) en Erdinç Saçan (practor mbo) in gesprek gaan. Zij zullen hun opvattingen delen over hoe we de stem van de samenleving hoorbaar kunnen maken aan de designtafel bij het ontwerpen van nieuwe technologie. Ook zullen mini-registraties van onderzoeksprojecten worden vertoond.  Ten slotte zal het boek Moral design and technology officieel gelanceerd worden door Wageningen University Press.

Meer weten
Meer informatie over het symposium en de lectorale rede vind je op de website.
De lectorale rede begint om 15.00 uur. Je kunt deze digitaal bijwonen, door je aan te melden via de website.

Wil je meer weten over het lectoraat Moral Design Strategy, kijk dan op: www.fontys.nl/moraldesignstrategy

 

auteur Michelle Breemans

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.