Lectorennetwerk lanceert MOOC’s over Leven Lang Ontwikkelen

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

In een krappe arbeidsmarkt is ‘een leven lang ontwikkelen’ van groot belang om mee te kunnen bewegen met veranderingen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als er verschuivingen zijn op de arbeidsmarkt of wanneer de inhoud van het werk verandert. Een leven lang ontwikkelen (LLO) is een investering in vooruitgang: de ontwikkeling van medewerkers als een vliegwiel voor de ontwikkeling van de organisatie én regio.

Vakcommunity LLO
De werkgever speelt een belangrijke rol in het faciliteren van LLO voor de eigen medewerkers. Met name de inbreng van HRM-ers en leidinggevenden is daarbij cruciaal. Om hun rol goed op te kunnen pakken, hebben zij behoefte aan kennis en handvatten over hoe hier in de praktijk gericht mee aan de slag te gaan. Bij de HRM-, HRD- en bedrijfskundeopleidingen in het hbo is deze expertise aanwezig. We zien vaak dat deze kennis en handvatten alleen wordt gedeeld met de eigen studenten en werkveldpartners, maar een aantal lectoraten van Saxion, Windesheim, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), de Haagse Hogeschool (HHS), Fontys en InHolland hebben juist de krachten gebundeld. In 2020 ontvingen deze lectoraten een subsidie van SURF om samen een vakcommunity LLO op te starten, met als doel om een actuele en samenhangende collectie van open leermaterialen te verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Zo’n 20 docenten en lectoren hebben twee jaar hard gewerkt en onderwijsmateriaal gedeeld en ontwikkeld. Daarbij is samengewerkt op vijf relevante LLO-thema’s:

Toekomst van werkVormgeven van loopbanen die uitdagen tot ontwikkelingStimuleren van leren van kwetsbare medewerkersTeamontwikkelingLeren en ontwikkelen binnen organisaties

Vijf open online cursussen
Bovendien is het materiaal verwerkt in vijf open online cursussen, ook vaak MOOC’s genoemd. Een ieder die op een van deze thema’s meer wil weten kan de MOOC’s kosteloos en zelfstandig volgen. Elke MOOC is gebaseerd op de meest actuele inzichten, en biedt een afwisseling van artikelen, video’s en podcasts, en inspirerende opdrachten.

Voor wie?
Het ontwikkelde materiaal is vrij beschikbaar voor iedereen. Docenten in het onderwijs kunnen het onderwijsmateriaal gebruiken en verwerken in hun eigen onderwijs. Marie Louise Rickhoff, docent HRM en onderzoeker Talentontwikkeling en Loopbaanontwikkeling bij Saxion geeft aan “Inhoudelijk sterke thema’s, direct inpasbaar binnen onderwijs en uitermate geschikt voor iedereen die zich op eigen tijdstip en tempo wil scholen en bijblijven binnen HRM”. Saxion-collega Jouke Post beaamt dit: “Prima MOOC over loopbanen, heel volledig en rijk, zeer bruikbaar voor professionals en ook onderwijs.”

Sofie Moresi, vanuit de dienst P en O programmaleider Wendbare Professionals bij Fontys ziet ook de meerwaarde van de MOOC’s voor de medewerkers en leidinggevenden binnen de eigen organisatie, “De snelle veranderingen in de maatschappij dagen ons uit om ons onderwijs en onderzoek hierop aan te laten sluiten. Dat vraagt van ons als professionals om mee te kunnen bewegen met deze veranderingen en open te staan om onszelf te blijven ontwikkelen, zodat wij ook andere collega’s en studenten weten te inspireren tot leren. Mooi dat deze MOOCs handvatten bieden om het  leren en ontwikkelen binnen organisaties vorm te geven of er meer inzicht in te krijgen.”

Minor LLO
Hoewel het SURF-project is afgerond, blijft de vakcommunity bestaan, zodat ook in de toekomst wordt gewerkt aan het gezamenlijk opbouwen en onderhouden van onderwijsmateriaal op de vijf LLO-thema’s. Bovendien vormen de MOOC’s het leermateriaal voor een minor die Fontys namens de vakcommunity ontwikkelt en die vanaf september toegankelijk wordt voor alle hbo-studenten in Nederland. Ellen Koop, docent-onderzoeker bij Fontys HRM ‘’In deze minor gaan studenten samen met leden van de vakcommunity bijdragen aan oplossingen voor leer- en ontwikkelvraagstukken voor werkveldpartners van deelnemende hogescholen. Voor mij is dit een aansprekende manier om de vakcommunity levend te houden”.

Via mooc.saxion.nl volg je een of meerdere van de open cursussen. Wil je meer weten over de vakcommunity? Bekijk dan de website www.vakcommunitylevenlangontwikkelen.nl. Voor vragen over de minor LLO, neem contact op met Rachel Verheijen van Fontys HRM en Toegepaste Psychologie.

Auteur: Hanna van Beelen

Meer nieuws

Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project
Lectorale Rede – Groot verschil door klein te doen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.