Lectorenplatform ondersteunt bedrijven bij verduurzaming

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Bedrijven in de maakindustrie staan voor de uitdaging om hun productie en materialen te verduurzamen. Een van de vraagstukken is producten met behulp van slimme technologie uit elkaar te halen (disassembly). Binnen het lectorenplatform Sustainable Smart Industry – Disassembly bundelen vijf hogescholen, waaronder Fontys, hun kennis. Daarnaast is het doel van de vijf hogescholen om het praktijkgericht onderzoek op het gebied van Smart Industry verder te ontwikkelen. 

De initiatiefnemers hebben voor het lectorenplatform een subsidie vanuit Regieorgaan SIA ontvangen. Deze organisatie ondersteunt praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. Kartrekker Teade Punter, lector High Tech Embedded Software bij Fontys ICT, legt uit waarom de vijf hogescholen samen optrekken: “In de regio’s waar wij als hogescholen actief zijn, hebben we regelmatig contact met bedrijven over vraagstukken rondom verduurzaming. Bedrijven willen weten wat ze kunnen doen om zich te verbeteren en meer duurzaam te gaan werken. Ook maatschappelijke en politieke druk zorgt ervoor dat bedrijven de impact van hun industriële activiteiten op grondstoffen en ecosystemen moeten verantwoorden.”

Uitdagingen
Disassembly is het uit elkaar halen van producten. Punter schetst welke uitdagingen daarbij komen kijken: “Soms is dat uit elkaar halen eenvoudig, omdat onderdelen aan elkaar geklikt zijn. Soms is het moeilijk, omdat de onderdelen verlijmt zijn.” Een ander vraagstuk waar het lectorenplatform zich over gaat buigen, is de garantie van de onderdelen die hergebruikt kunnen worden: “Als er partijen geïnteresseerd zijn in hergebruik, hoe bepaal je dan het verdienmodel van dat onderdeel?”

Focus 
De komende twee jaar focust het lectorenplatform zich op product disassembly. De Fontyslector licht toe waarom: “Bij de aangesloten hogescholen en betrokken bedrijven is veel behoefte om dit thema verder uit te diepen. We verwachten dat methoden en technieken uit de Smart Industry, zoals digital twinning, robotica en workflows, voor de ontwikkeling van disassembly een toegevoegde waarde vormen en goed toepasbaar zijn.”

Deelnemers
De deelnemende lectoraten zijn:

Circular Plastics/Smart Sustainable Manufacturing (NHL Stenden)Digital Business & Society/Industriële Automatisering (Hogeschool Windesheim)Smart Sustainable Manufacturing (Haagse Hogeschool)Lean & World Class Performance (Hogeschool Arnhem Nijmegen)High Tech Embedded Software (Fontys Hogeschool)

Meer info
Wil je meer weten over het lectorenplatform Sustainable Smart Industry – Disassembly, neem dan contact op met Teade Punter, Lector High Tech Embedded Software (HTES) Fontys Hogeschool ICT, via teade.punter@fontys.nl

Auteur: Sanne Resoort

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.