‘Leesmotivatie moet hoog op de prioriteitenlijst bij scholen’

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Kinderen en jongeren lezen steeds minder, waardoor een taalachterstand kan ontstaan. Leesmotivatie, en vooral het gebrek eraan bij kinderen en jongeren, is dan ook een actueel onderwerp. Er zijn op dit moment vele onderzoeken en initiatieven om de leesmotivatie te bevorderen, een deel ervan komt op 5 april aanstaande bij elkaar in Sittard tijdens de Taaldag.  ‘Lezen heb je overal en altijd nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij’,  aldus Anja van Schijndel, een van de initiatiefnemers. ‘Het belang van lezen en geletterdheid moet hoog op de prioriteitenlijst staan bij scholen.’

En dat doet het ook, zo blijkt uit de grote belangstelling meteen bij het openzetten van de aanmeldmogelijkheid. ‘Het leeft wel echt’, zegt Van Schijndel, ‘veel scholen willen iets met leesmotivatie doen, maar weten vaak niet waar en hoe ze moeten beginnen. Een dag waarop allerlei initiatieven samenkomen kan daarbij helpen.’ De organisatoren van de Taaldag, Fontys en Cubiss Limburg (regionale bibliotheekorganisatie), nemen een verbindende rol op zich. ‘Er is gekozen voor een brede doelgroep van onderwijsprofessionals die werken met kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar, van basisschool tot mbo. Maar het is ook interessant voor studenten van opleidingen pedagogiek, de pabo’s, lerarenopleidingen en de master Educational Needs’

Onderzoek en praktijk
Van Schijndel benadrukt het belang van het koppelen van de wetenschap aan de praktijk. ‘Er is veel onderzoek op dit onderwerp, en men kan zoveel van elkaar leren. Het mooie van dit evenement is dat er een plenair deel is en een interactief deel. In het plenaire deel komen onderzoekers en collega’s uit de praktijk aan het woord. De groep gaat in de middag uiteen in deelsessies waarbij onderzoekers in gesprek gaan met mensen uit de praktijk. Onderzoek en praktijk hebben elkaar nodig. De wetenschap heeft kennis die op de werkvloer toegepast kan worden. Maar vanuit de werkvloer horen zij hoe de dingen in de dagelijkse praktijk werken. Die samenwerking is de drive achter de taaldag.’

Leesmotivatie
Van Schijndel: ‘Leesprestatie baart zorgen, zo blijkt uit tal van (internationale) onderzoeken, maar leesmotivatie is eigenlijk nog een groter probleem.  Er is gelukkig momenteel veel aandacht voor, en er zijn vanuit de overheid gelden beschikbaar gesteld. Het doel is om alle leerlingen geletterd van school te laten gaan. Maar de verantwoordelijkheid om aan leesmotivatie te werken ligt niet alleen bij de docent Nederlands. Bij alle vakken is lezen onmisbaar en kun je het lezen bevorderen. Er zijn bijvoorbeeld prachtige fictieboeken over de inquisitie geschreven. Daarmee kun je niet alleen het vak geschiedenis verrijken maar ook leesmotivatie bevorderen. Tijdens de Taaldag geven we inspiratie en handvatten om echt aan de slag te gaan met leesmotivatie.’

De Taaldag wordt sinds 2015 georganiseerd. Naast Fontys en Cubiss zijn er bij elke editie andere organisaties aangesloten. Van Schijndel: ‘Het begon ooit met de focus op het Limburgs dialect, daarna stond meertaligheid centraal en nu dus leesmotivatie. Het oorspronkelijke idee van de Taaldag was om wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen, als een soort kruisbestuiving. Want men kan veel van elkaar leren. En het moest laagdrempelig zijn. Het is dan ook een gratis evenement. Op sommige scholen maken collega’s er een teamuitje van.’

De Taaldag wordt gehouden op 5 april van 17.00 tot 20.30 uur en vindt plaats in Sittard. Meer info en een aanmeldformulier vind je hier

Auteur: Linda Koster

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.