Leontienhuis aan de slag met Positieve Gezondheid

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het Leontienhuis zet zich, met behulp van (ervarings)deskundigen, in om personen met anorexia en hun naasten te ondersteunen. Anorexia is een eetstoornis, waarbij iemand een vervormd beeld van het eigen lichaam heeft en een grote angst om dik te worden. De stoornis kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben en zelfs tot de dood leiden. Het is vaak een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat iemand anorexia ontwikkelt. Het niet-eten heeft uiteraard gevolgen voor het lichaam, maar ook grote impact op de geestelijke gezondheid en het sociale leven van de persoon in kwestie. Herstellen van een eetstoornis is een gevecht, de persoon moet iets loslaten wat een deel van hem/haarzelf is geworden. Dat is doodeng. 

Bij mensen met een eetstoornis gaat vaak alle aandacht uit naar de stoornis. Terwijl ze veel meer zijn dan hun ziekte. Er zijn nog zoveel andere zaken die van invloed zijn op hun gezondheid. Door niet alleen aandacht te geven aan de eetstoornis zelf, maar juist breed het gesprek aan te gaan over gezondheid, wat er speelt in iemands leven en wat voor de ander belangrijk is, is het makkelijker aan te sluiten bij de leefwereld van de ander. Deze voelt zich gehoord en gezien. Dit biedt vervolgens kansen om samen op zoek gaan naar veerkracht en eventuele mogelijkheden om met iets aan de slag te gaan. Hiermee biedt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid mooie kansen voor de doelgroep van het Leontienhuis.

Basistraining Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Om de deskundigen van het Leontienhuis kennis te laten maken met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid en te ondersteunen in het voeren van het andere gesprek, hebben ze de basistraining Positieve Gezondheid van Fontys Pro Health gevolgd. In het online deel maakten de deelnemers kennis met de achtergrond van Positieve Gezondheid, gingen ze aan de slag met de eigen Positieve Gezondheid en kregen ze, aan de hand van filmpjes, ervaringsverhalen en literatuur tips en tricks om het andere gesprek te kunnen voeren. Middels fysieke bijeenkomsten werd hier vervolgens met elkaar, onder begeleiding van een ervaren trainer, verdieping in opgezocht. Zo deden de deskundigen ervaring op in het werken vanuit het concept Positieve Gezondheid en ontwikkelden zij een eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in de dagelijkse praktijk van het Leontienhuis.

Inzichten
De training gaf de deelnemers veel inzicht over hoe het anders kan. Medewerkers realiseerden zich door de training dat het soms nodig is om te vertragen, het eigen doel even los te laten en te kijken waar de ander het over wil hebben. Minder te sturen, open het gesprek aan te gaan en te laten gebeuren wat er gebeurt. Achteroverleunen en soms letterlijk op de handen zitten.  Al met al zijn de deskundigen enthousiast om met het gedachtengoed aan de slag te gaan. Zoals een medewerker verwoorde: “Ik verwacht dat het werken leuker gaat worden. Nu gaat het vooral over het probleem, dat kost mij als hulpverlener veel energie. Vanuit Positieve Gezondheid is er ook aandacht voor hetgeen wél goed gaat, waar de ander blij van wordt, dat levert juist energie op.” 

Vervolg
Als vervolg op deze training gaat de groep nog een aanvullende training volgen. Bij deze vervolgtraining krijgen ze handvatten om het gedachtengoed over te brengen naar hun vrijwilligers en nieuwe medewerkers, zodat kennis en kunde geborgd blijft binnen de organisatie. Tevens geeft de vervolgtraining handvatten het gedachtengoed verder in te bedden in de organisatie met als doel strategie en beleid hierop af te stemmen. Al met al wordt hiermee ingezet op een duurzame inzet van Positieve Gezondheid. 

Auteur: Esther Bloemen-van Gurp

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.