Lesstof komt tot leven bij afstudeerproject in professionele werkplaats Achtse Barrier

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Emma van Ekert is vierdejaarsstudent social work bij Fontys. Door omstandigheden ging ze begin januari op zoek naar een nieuwe plek voor haar afstudeerproject en die vond ze in professionele werkplaats (PW) Achtse Barrier. Deze PW is een onderdeel van de Stap naar Gezonder, een beweging die zich richt op het verbeteren van de gezondheid in de Brainportregio. Fontys is verantwoordelijk voor de bouwsteen ‘lerend vermogen’ in deze beweging. 

Studenten kunnen in ‘de Stap’ op verschillende manieren meedraaien in projecten die gericht zijn op het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat doen ze in een van de drie professionele werkplaatsen van ‘de Stap’; Achtse Barrier, Son en Breugel en Tongelre, waar studenten en docenten samenwerken met maatschappelijke organisaties en wijkbewoners.

Vrijheid en eigen regie in afstudeerproject 
Na een tip van een klasgenoot ging Emma in gesprek met Frans van Mil, bruggenbouwer in professionele werkplaats Achtse Barrier en docent bij Fontys Sociale Studies. Emma: ‘Tijdens het gesprek werd duidelijk wat ik bij Achtse Barrier kon gaan doen. Wat ik fijn vind is dat je heel vrij bent in het vormgeven van je afstudeeropdracht. Waar nodig krijg je hulp, maar jij hebt de regie. Mijn afstudeeropdracht gaat over het onderzoeken wat ervoor nodig is om de tuin die bij het wijkcentrum hoort zo in te richten dat hij door en voor de wijk wordt gebruikt, met als invalshoek preventieve gezondheid. Het is een mooie tuin met fitnesstoestellen, maar er wordt nu weinig mee gedaan. Dat kan anders! Ik ben aangesloten bij een werkgroep waar we ideeën uitwisselen over het inrichten en gebruiken van de tuin. Wij kunnen wel bedenken wat we met de tuin gaan doen, maar wordt er dan ook daadwerkelijk iets mee gedaan? We willen dat de tuin door de wijk gedragen wordt.’

Fieldresearch en bewonersparticipatie 
Niet alleen voor, maar vooral met wijkbewoners samenwerken. Hoe doe je dat? ‘Ik ben informatie in de wijk aan het ophalen door veel met wijkbewoners in gesprek te gaan. Wat zijn hun ideeën voor de tuin? Onze input wordt goed ontvangen en veel mensen geven aan te willen helpen. We willen het met en voor de wijk maken. Op 13 april organiseerden we een picknick om input op te halen voor de tuin en voor andere activiteiten in het wijkcentrum. We hadden een opkomst van 80 mensen! De sfeer zat er goed in, we hadden lekker eten en drinken, studenten zorgden voor muziek, een buurtbewoner speelde accordeon en ’s avonds ging het kampvuur aan waar we marshmallows roosterden. Veel buurtbewoners kwamen langs bij onze ideeënstand, waar ze hun idee voor de tuin en voor een activiteit in de wijk konden achterlaten. Ik kwam erachter dat er vraag is naar bloemschikken en heb contact gezocht met Archipel die deze activiteit aanbiedt in het wijkcentrum. Buurtbewoners zijn welkom om daarbij aan te sluiten. Ik ga kijken hoe ze de seizoenen in hun activiteiten kunnen verwerken, het zou mooi zijn als daarin ook een rol is weggelegd voor de tuin van het wijkcentrum. Een medestudent die zich meer op jongeren richt bespreekt met jongerenorganisatie Dynamo wat er nog meer voor jongeren mogelijk is in het wijkcentrum. Zo komen we tot een breed aanbod voor verschillende doelgroepen.’

Proeven van verschillende (werk)omgevingen
Emma liep eerder stage in de psychiatrie en in de ouderenzorg en reisde voor haar minor ‘Global Development Issues’ af naar Nepal. Met haar afstudeeropdracht bij een PW voegt ze een vierde smaak toe aan haar ervaring met het werkveld. ‘Het is fijn om als student verschillende richtingen te kunnen ervaren. Dat geeft je achtergrondinformatie voor het maken van een keuze voor je loopbaan. In de eerste twee studiejaren leer je voornamelijk uit boeken. Nu komt de lesstof echt tot leven. Wat ik de afgelopen jaren heb geleerd kan ik hier in praktijk brengen.’

Leefbaarder maken van de wijk 
‘Met de projecten binnen Achtse Barrier dragen we bij aan het leefbaarder maken van de wijk. Het gaat ergens om, dat heeft mijn blik als student echt verruimd. Ik hoop dat mijn afstudeerproject bijdraagt aan het duurzaam in kunnen zetten van de tuin, ook als wij als professionals niet meer betrokken zijn. Dat de tuin een plek is waar wijkbewoners blij mee zijn, en dat we zoveel mogelijk bewoners hebben kunnen betrekken bij het vormgeven ervan.’ Voor studenten die willen weten of afstuderen in een PW iets voor hen is heeft Emma een tip: ‘Kom eens een kijkje nemen! Dan kun je sfeer proeven en krijg je een beeld van de wijk en hoe jij een bijdrage kan leveren. Dat lukt niet met alleen een plaatje op internet.’

Meer weten over de PW in Achtse Barrier? Neem contact op met bruggenbouwer Frans van Mil: f.vanmil@fontys.nl

Auteur: Kim de Veer

Meer nieuws

Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?
Zo snijdt het mes bij Happy Students aan twee kanten

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.