Leven en leren binnen de muren van Harvard University

FOR SOCIETY

Een week leven en leren op de campus van Harvard University Business School in Boston; wie wil dat nou niet? Mitchel van Eeden kan het op zijn bucket list afvinken. In het najaar van 2022 nam hij deel aan Strategy for Health Care Delivery, een Executive Education programma van de prestigieuze Amerikaanse onderwijsinstelling. Een onvergetelijke ervaring voor de docent-onderzoeker bij Fontys Paramedisch, die onder de vlag van lectoraat Health Innovations and Technology (HIT) onderzoek doet naar waardegedreven zorg.

Het programma waar Mitchel aan deelnam, richt zich op het benaderen van complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg vanuit het framework Value Based Healthcare (VBHC). ‘Samen met deelnemers vanuit de hele wereld werkte ik samen aan diverse casuïstieken waarbij uitdagingen omtrent zorguitkomsten en kosten centraal stonden. Onderzoekers, artsen, managers, hoogwaardigheidsbekleders uit de zorg; ik bevond me in een gemêleerd gezelschap. We startten eerst een periode online, om elkaar vervolgens bij Harvard te ontmoeten en samen verder te leren’, vertelt Mitchel.

Wereldwijde uitdagingen
De groep ging aan de slag met een aantal grote uitdagingen die (wereldwijd) spelen in de gezondheidszorg. Mitchel: ‘Neem het implementeren van Value Based Health Care werkprocessen in de maritieme geneeskunde (Navy Medicine) in de VS. Of de vraag hoe de Martini Kliniek in Hamburg (een gespecialiseerde privékliniek voor prostaatkanker) nog beter gebruik kan maken van relevante zorguitkomsten. En het vraagstuk hoeveel impact een nieuwe manier om zorgkosten te berekenen kan hebben (Time Driven Activity Based Costing).’

Universeel
De voornaamste les die Mitchel meeneemt naar Nederland is dat ongeacht cultuur, ongeacht het zorgsysteem, de uitdagingen op het gebied van de toekomst van de gezondheidszorg universeel zijn. ‘Hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar, beheersbaar en toegankelijk tegen de hoogst mogelijke kwaliteit? Daar zou waardegedreven zorg (VBHC) wel eens een heel grote rol in kunnen (gaan) spelen.’

Meerwaarde voor het onderwijs
Mitchel is met de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan bij Harvard, een inspiratiebron voor studenten van Fontys Paramedisch. Mitchel: ‘In het onderwijs hebben we steeds meer aandacht voor thema’s die studenten uitdagen nét iets verder te denken en handelen dan de kaders van hun eigen vakgebied. Waardegedreven zorg (VBHC) is zo’n thema. Het wordt steeds meer onderdeel van het curriculum van de paramedische opleidingen, in alle fases van de studie. De inhoud van het programma aan Harvard biedt veel actuele voorbeelden van VBHC, zowel van best als worst practices.’

Learning communities
De vorm waarin het programma werd aangeboden -onderwijs op basis van casuïstiek met learning communities en de docent als gespreksleider en coach- kan uitstekend vertaald worden naar het nieuwe curriculum bij Fontys Paramedisch. Mitchel: ‘Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen en uitdenken van eigen casuïstiek over VBHC (naar het voorbeeld van Harvard), het opzetten van VBHC-onderzoeksprojecten voor de afstudeerfase en het organiseren van lessen over VBHC voor geïnteresseerde collega’s.’

Onvergetelijke ervaring
Om bij Harvard in de schoolbanken plaats te mogen nemen, moest Mitchel wel behoorlijk wat voorbereidingen treffen. Zo werd er een omvangrijk profiel van hem opgebouwd, compleet met een referentie van een oud-deelnemer (dr. Rob Janssen, lector bij HIT), een afgeronde PhD in een relevant onderzoeksgebied, een bepaald niveau Engelse spreek- en schrijfvaardigheid, een geschreven betoog over de toekomst van de gezondheidszorg, het aantal (en de impact van) wetenschappelijke publicaties op zijn naam en de financiële huishouding van Fontys. Gelukkig was het dit meer dan waard, aldus Mitchel: ‘Een week leven op de campus van Harvard was een fantastische ervaring. Na die week ben ik nog iets langer in de VS gebleven om bij te komen. Dat hoefde gelukkig niet alleen, ik was er samen met mijn vader!’

Mitchel vertelt je graag meer over dit programma en de onderzoeksprojecten die hij samen met studenten van Fontys Paramedisch doet. Je kunt hem benaderen via m.vaneeden@fontys.nl.

Auteur: Rianne van Hoek
Foto’s: Mitchel van Eeden

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.