Loopbaanbegeleiding internationale studenten in ontwikkeling

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Hoewel de schaarste op de arbeidsmarkt hoog is, blijft een belangrijke groep met veel potentieel buiten beeld: internationale studenten. Veel van hen hebben moeite om na hun studie een passende baan te vinden in de regio en vertrekken daarom weer naar hun thuisland. Verschillende hogescholen hebben zelf initiatieven ondernomen om hun internationale studenten te ondersteunen in de voorbereiding en ‘landing’ op de regionale arbeidsmarkt. Het INTERLOCALITY-consortium – een samenwerkingsverband van Fontys, drie hoger onderwijsinstellingen uit Denemarken, Duitsland, Finland, en een Italiaans bureau gericht op internationale arbeids- en studentmobiliteit – heeft besloten de handen ineen te slaan om de kloof tussen bedrijven en organisaties enerzijds en internationale studenten anderzijds te overbruggen.

Deelproject IAMT
Fontys is binnen het INTERLOCALITY-consortium coördinator van de ontwikkeling van een International Alumni Monitoring Tool (IAMT). Deze tool volgt en verzamelt objectieve gegevens over de mobiliteit en de loopbaanstappen van internationale studenten op het gebied van techniek of bedrijfskunde, en subjectieve gegevens over de perceptie van hun participatie op de arbeidsmarkt, hun intenties om te blijven en de factoren die hun internationale loopbaan en hun persoonlijke en professionele ontwikkeling belemmeren of bevorderen. De IAMT geeft de onderwijsinstelling en de partners in de regio waardevolle informatie om hun ondersteuning aan studenten en werkgevers vorm te geven en aan te passen.

Literatuuronderzoek en interviews
Als input voor de ontwikkeling van de IAMT is in de eerste helft van 2022 een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Daarbij is eerder onderzoek naar de loopbaanontwikkelingen van internationale studenten en kenniswerkers in kaart gebracht en is er gekeken naar relevante informatie over bestaande monitoring tools voor alumni op nationaal en internationaal niveau.

Nu, in de tweede helft van 2022, worden er interviews gehouden in de vier deelnemende landen met internationale studenten, regionale werkgevers, beleidsmedewerkers van de betrokken hogescholen en andere groepen die zich bezighouden met internationalisering op de arbeidsmarkt. Het doel is om de behoeften en ervaringen van de verschillende partijen te analyseren en zo in kaart te brengen welke informatie nodig is voor een goede werking van de IAMT. Ook wordt er informatie opgehaald voor de twee andere deelprojecten binnen INTERLOCALITY.

Ontwikkeling tool
In 2023 zal gestart worden met het ontwikkelen van de International Alumni Monitoring Tool op basis van de resultaten uit het vooronderzoek. Het doel van de IAMT is om de loopbaanbegeleiding van internationale studenten te bevorderen. Er wordt een prototype ontwikkeld dat uitgebreid getest zal worden. Ook wordt er een handleiding ontwikkeld waarmee andere Europese hogescholen een eigen monitoringtool kunnen ontwikkelen.

De twee andere deelprojecten binnen INTERLOCALITY richten zich op de ontwikkeling van een catalogus van activiteiten om de employability van internationale studenten te vergroten. Ook wordt er een gebruikersgids opgesteld over pre-internships (voorbereidende stages waardoor internationale studenten al vroegtijdig in contact komen met de lokale arbeidsmarkt), zodat andere hogescholen in Europa pre-internships kunnen ontwikkelen. En daarnaast worden er online modules ontwikkeld voor de opleiding van personeel van hoger onderwijsinstellingen, werkgevers en ondersteunende organisaties, om hun kennis met betrekking tot de loopbaanbegeleiding van internationale studenten te vergroten.

Voor meer informatie over INTERLOCALITY kijk dan op de website.

Auteur: Hanna van Beelen

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.