Maarten van Andel, directeur Fontys TNW, neemt afscheid

FOR SOCIETY

Maarten van Andel, directeur van Fontys Toegepaste Natuurwetenschapen (TNW), verlaat Fontys per 1 april 2023. Maarten is sinds 1 oktober 2018 werkzaam bij Fontys; daarvoor werkte hij jarenlang in verschillende functies – zowel research als management – in het bedrijfsleven. ‘Ik verlaat Fontys op basis van positieve overwegingen. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier bij Fontys en bij TNW gewerkt’, aldus Maarten van Andel. ‘Ik voel dat mijn interesses in beweging zijn, en dat ik mijn talenten de komende 4-5 jaar graag op nieuwe dingen wil gaan richten. Die dingen zullen mede te maken hebben met schrijven, presenteren en adviseren over duurzaamheid. Verder ligt mijn professionele toekomst nog helemaal open.’

Het college van bestuur respecteert het besluit van Maarten. ‘Met zijn energie, zijn inhoudelijke kennis en zijn grote zakelijke netwerk heeft Maarten eraan bijgedragen dat TNW landelijk en binnen Fontys op de kaart is  gezet’, aldus Joep Houterman, voorzitter van het college van bestuur van Fontys. ‘De vraag naar goed opgeleide bèta-professionals is de laatste jaren steeds groter geworden en daar zal op korte en middellange termijn geen verandering in optreden. De opleidingen van TNW spelen een belangrijke rol in onze maatschappelijke opdracht. Des te teleurstellender is het dat de studentenaantallen bij TNW teruglopen.’

In de ogen van het college van bestuur ligt de sleutel voor verbetering op korte termijn in nog meer en betere samenwerking binnen de sector en meer gezamenlijkheid in de ontwikkeling van het onderwijsaanbod vanuit Nexus. Om die reden kiest het college van bestuur nu niet voor externe invulling van de vacature. Het college gaat de komende weken eerst het gesprek aan met MT en IMR en vervolgens intern op zoek naar een waarnemend directeur. Deze waarnemer zal in nauwe samenwerking met Maartje Damoiseaux en Ella Hueting, verantwoordelijk voor de andere op Nexus gevestigde instituten, nog dit jaar moeten komen tot een strategie voor de periode na 2023, voortbordurend op het bestaande verbeterplan van TNW én samenhangend met de ontwikkelingen in het technisch domein. Op basis van die strategie zal het college van bestuur een besluit nemen over de definitieve invulling van de vacature.

Auteur: Sander Peters 

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.