Marian Thunnissen benoemd tot bijzonder hoogleraar op LLO-leerstoel

FOR SOCIETY

Fontys Hogeschool en de Universiteit Utrecht zijn verheugd om de benoeming van Dr. Marian Thunnissen aan te kondigen als bijzonder hoogleraar op de Fontys Leerstoel Leven Lang Ontwikkelen met en in het hoger onderwijs in samenwerking met het Hoger Onderwijs. Deze nieuwe rol gaat Dr. Thunnissen bekleden per 1 januari 2024.

Cruciaal moment
Met deze benoeming als bijzonder hoogleraar zet Marian Thunnissen een belangrijke stap in de bevordering van een leven lang ontwikkelen in de samenleving. Een stap op een cruciaal moment, omdat de maatschappelijke uitdaging om een leven lang ontwikkelen te realiseren groter is dan ooit. Thunnissen licht toe: “Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het heel belangrijk dat werkende professionals zich blijven ontwikkelen, ook na het behalen van hun diploma. Het hoger onderwijs – hbo en universiteiten speelt hierin een cruciale rol.. Het is de opdracht van de bijzondere leerstoel om daar onderzoek naar te doen en om via kennis uit dat onderzoek de rol van het hoger onderwijs te versterken. Tegelijkertijd vraagt de maatschappelijke dynamiek ook dat de instellingen – in hun rol als werkgever – het leven lang ontwikkelen van hun eigen medewerkers stimuleren. Ook daar willen we onderzoek naar doen.”

Unieke samenwerking tussen wo en hbo
Daarnaast markeert de benoeming van Marian Thunnissen als bijzonder hoogleraar een unieke samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Fontys, waarbij zowel het wetenschappelijk onderwijs (wo) als het hoger beroepsonderwijs (hbo) worden gebundeld. Thunnissen benadrukt: “Niet alleen kunnen het hbo en het wo veel van elkaar leren, ook zal deze bundeling van expertise bijdragen aan het vervullen van de maatschappelijke opdracht die het hoger onderwijs heeft op het gebied van leven lang ontwikkelen.”

Over Dr. Marian Thunnissen 
Dr. Thunnissen heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van onderzoek en onderwijs, met meer dan 25 jaar ervaring onder haar naam. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de inzetbaarheid van mensen in organisaties. In 2015 behaalde ze haar doctoraat aan de Universiteit Utrecht met een onderzoek naar talentmanagement bij Nederlandse Universiteiten. Na haar promotie bleef ze parttime verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Sinds 2016 is Dr. Thunnissen als lector verbonden aan Fontys, waar zij met haar onderzoeksgroep onderzoek doet naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent op de werkvloer. Haar persoonlijke interesse gaat uit naar de talentvraagstukken in het hoger onderwijs. Daarnaast is zij leading lector van het Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen waarin ruim tien lectoraten en strategische programma’s samen met praktijk- en onderzoekspartners onderzoek doen en impact maken op het thema leven lang ontwikkelen.

Net als Fontys zetten het Departement Organisatie en Bestuurswetenschap en de Universiteit Utrecht zich qua onderwijs, onderzoek en impact op verschillende manieren in op het thema LLO. Met haar expertise en brede nationale en internationale netwerken kan dr. Thunnissen door de Universiteit Utrecht een belangrijke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van kennis over de maatschappelijke bijdrage van LLO.

Evidence-informed handelingsvermogen en slagkracht
De Fontys Leerstoel Leven Lang Ontwikkelen met en in het hoger onderwijs zal zich met name richten op het begeleiden van promovendi, het uitvoeren van onderzoek en het creëren van impact. Olivia Kramers, directeur van Fontys HRM en Toegepaste Psychologie, ziet grote waarde in de leerstoel: “Er is veel behoefte aan zowel kennis en advies over leven lang ontwikkelen binnen het hoger onderwijs als buiten het onderwijs. Door onderzoek te doen in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen en de actieve verspreiding van kennis wordt niet alleen de expertise binnen deze instellingen vergroot, maar wordt ook het evidence-informed handelingsvermogen en de slagkracht met betrekking tot leven lang ontwikkelen versterkt.”

De benoeming van Dr. Thunnissen belooft een spannende nieuwe fase in te luiden voor het onderzoek naar een Leven Lang Ontwikkelen, zowel voor Fontys als de Universiteit Utrecht. Daarnaast zal het een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen op onze steeds veranderende arbeidsmarkt.

auteurs: Sander Peters (cvb) & Chantal van de Ven-Maessen (Fontys HRM en TP)  

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.