Martin de Wolf nieuwe directeur Lerarenopleiding Tilburg

FOR SOCIETY

Het college van bestuur heeft Martin de Wolf (44) benoemd tot directeur van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). De benoeming gaat in op 1 juni 2023. Martin blijft tot aan de zomer ook programmadirecteur van Transitie educatieve opleidingen (TEO). Bij FLOT volgt Martin Ad Vissers op die sinds augustus 2021 directeur van FLOT is en die de resterende maanden tot aan zijn pensionering betrokken blijft bij TEO.  

Martin de Wolf is geen onbekende binnen Fontys en binnen FLOT. Hij werkt al sinds 2005 bij Fontys, eerst als docent geografie bij FLOT. In 2012 werd hij daarnaast consultant kwaliteitsmanagement bij de dienst Onderwijs & Onderzoek (O&O). Van 2017 tot 2021 was Martin strategisch consultant bij de dienst O&O en docent Leren en innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. In die eerste rol was hij verantwoordelijk voor het proces rond de kwaliteitsafspraken. Sinds mei 2021 is Martin programmadirecteur van TEO.

Naast zijn werk bij Fontys is Martin de Wolf ook auteur, eindredacteur en conceptontwikkelaar van educatieve methodes voor voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs. In 2005 rondde hij bij Fontys zijn masteropleiding tot eerstegraads leraar aardrijkskunde af, die hij volgde na een opleiding tot tweedegraads leraar en een bachelor ontwikkelingsvraagstukken. Martin heeft twee kinderen en woont in Tilburg. ‘Ik durf met enige bescheidenheid te zeggen dat ik het verleden en het heden van FLOT goed ken en ik zou het een eervolle taak vinden om een richtinggevende rol te mogen vervullen bij de nabije en verdere toekomst van FLOT. Die toekomst kent de nodige uitdagingen en onzekerheden, maar ook veel kansen. Deze uitdagingen, onzekerheden en kansen vloeien enerzijds voort uit interne ontwikkelingen, maar worden minstens zoveel veroorzaakt door ontwikkelingen buiten Fontys. Ik denk daarbij onder andere aan ontwikkelingen in het werkveld, de opkomst van onderwijsregio’s, de recente discussie rond de autonomie van lerarenopleidingen en ambities vanuit de werkagenda van het ministerie van OCW. Ik kijk er naar uit om als directeur van FLOT adequate sturing te kunnen geven aan de interne ontwikkelingen en een positieve invloed te hebben op externe ontwikkelingen.’

Het college van bestuur van Fontys is verheugd met de benoeming. ‘Met Martin hebben we een directeur benoemd die Fontys, het educatieve domein en het instituut FLOT zelf natuurlijk heel goed kent’, aldus bestuursvoorzitter Joep Houterman. ‘Dat is in deze tijd van de grote transitie waarin alle educatieve opleidingen zich bevinden, een groot pluspunt. Daarnaast heeft Martin de voorbije jaren laten zien dat hij goed sturing kan geven aan complexe processen – dan denk ik natuurlijk aan TEO, maar ook aan de ITK en de Kwaliteitsafspraken.’ Het college van bestuur wenst Martin veel succes in zijn nieuwe functie.

Auteur: Sander Peters

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.