Nationaal Groeifonds erkent belang praktijkgericht onderzoek Fontys for Society

FOR SOCIETY

Acht projectvoorstellen waar Fontys bij betrokken is ontvangen financiering in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn.  

Fontys werkt met kennisinstellingen, publieke partners en bedrijfsleven samen aan acht goedgekeurde projecten:  
De innovatieprogramma’s high tech en materialen: Einstein Telescope, NEXTGEN HIGHTECH, PhotonDelta en de revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen. Op het gebied van Energie en duurzame ontwikkeling participeert Fontys in het programma De Toekomstbestendige leefomgeving. Daarnaast versterken de projecten Digitaliseringsimpuls NL, Opschalen publiek-private samenwerking beroepsonderwijs en De Nationale Leven Lang Ontwikkelen Katalysator de ambities naar duurzame talentontwikkeling en verbinding met het werkveld. 

Joep Houterman, voorzitter college van bestuur Fontys: “Als hbo-kennisinstelling in zeer dynamische regio’s leveren wij graag een concrete bijdrage aan de ambities van het groeifonds: het versterken van de innovatiekracht van Nederland. Ik ben er trots op dat wij met ons team lectoren en onderzoekers in een aantal hoog technologische innovatieprojecten deelnemen. Met ons praktijkgericht onderzoek kunnen wij de impact in het high tech domein versnellen. Daarnaast zijn de investeringen in onderwijsvernieuwing, leven lang ontwikkelen en het versnellen van publiek private samenwerking cruciaal voor onze ambities.” 

 De Revolutie van Zelfdenkende Moleculaire Systemen 
Het programma ‘De Revolutie van Zelfdenkende Moleculaire Systemen’ gaat over de bouw van een revolutionair robotlab dat chemie en kunstmatige intelligentie (AI) combineert. Hiermee kan Nederland zich wereldwijd positioneren als koploper op het gebied van de chemische robotica in combinatie met kunstmatige intelligentie. 

In het programma werkt Fontys samen met topinstellingen op het gebied van de chemie: Technische Universiteit Eindhoven, de Radboud Universiteit, het AMOLF instituut en de Rijksuniversiteit Groningen. Het programma betekent voor Fontys Center of Expertise High Tech Systems & Materials en de betrokken lectoraten van de Fontys instituten Engineering en ICT. Een grote opgave samen met bedrijven en kennispartners waarin robotica, data- en AI-engineering toegepast gaan worden op de chemie.  

Teade Punter, lector High Tech Embedded Software : “Met ons praktijkgerichte onderzoek op het gebied van high-tech systemen en materialen kunnen we met onze academische partners en bedrijven het innovatieve robotlab voor de chemie ontwikkelen en implementeren. Een prachtige kans om de Nederlandse koploperpositie te behouden en te verbreden

Leven Lang Ontwikkelen 
De versterking van de kennis en onderwijsinfrastructuur is ook van groot belang voor de talentopgave waar Fontys voor staat. In deze regio’s waar zo veel behoefte is aan talent is het van groot belang op een andere manier samengewerkt gaat worden aan een leven lang ontwikkelen. Daar moet deze regio echt mee aan de slag.  

Marian Thunnissen, lector Dynamische Talentinterventies: “Voor ons als Fontys zie ik veel kansen om met onderwijs en onderzoek bij te dragen aan de leercultuur binnen bedrijven. Zo biedt de Nationale LLO katalysator ons middelen – en daarmee menskracht – om ons eigen aanbod voor de ontwikkeling van professionals te versterken en uit te bouwen. Belangrijk is dat we dat niet vanuit ons zelf doen, maar in samenspraak en samenwerking met onze werkveldpartners”.  

 Participeren in de Nationale Groeifonds betekent de mogelijkheid om de impact van praktijkgericht onderzoek in toonaangevende consortia te versterken. Dit geeft Fontys de mogelijkheden, middelen en samenwerkingspartners om de ambities uit de nieuwe strategie “Fontys for Society 2025” te realiseren. 

  Voor meer informatie over Het Nationaal Groeifonds en Fontys: Bart van Duijl 06-42100872 en b.vanduijl@fontys.nl.

 

 

Door: Monique van Laar

 

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.