Nieuw boek: Talentmanagement in het hoger onderwijs

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Vorige maand verscheen het boek ‘Talent management in higher education’. In dit boek werpen Marian Thunnissen en Paul Boselie, samen met een groot aantal andere experts op het gebied van talentmanagement en hoger onderwijs, een licht op de hedendaagse vraagstukken over talentmanagement waar hoger onderwijsinstellingen mee worstelen. 

Het boek geeft een overzicht van hoe talent wordt gedefinieerd in het hoger onderwijs, de implementatie van talentmanagement-praktijken, hoe dit wordt waargenomen door werknemers en de impact ervan op hun werk en de performance van de organisatie. Dit alles ingebed in een visie vanuit meerdere niveaus en betrokkenen binnen een organisatorische context. Juist deze multi-level multi-actor benadering maakt het boek uniek. 

Inzicht
Het hoger onderwijs heeft een belangrijke rol in onze samenleving. Met hun onderwijs en onderzoek leveren zij een bijdrage een sterke kennismaatschappij en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Dit werk wordt uitgevoerd door mensen, en drijft op de kwaliteiten van mensen die betrokken zijn bij onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. De prestaties van het hoger onderwijs zijn dan ook sterk afhankelijk van de manier waarop instellingen voor hoger onderwijs talent identificeren, waarderen, ontwikkelen en gebruiken. In het boek worden deze praktijken onder de loep genomen.

Inhoud
In 10 hoofdstukken krijgen zowel wetenschappers als praktijkmensen inzicht in de problematiek van verschillende academische systemen en talentmanagement in de context van het hoger onderwijs. 

Aan bod komen:

de veranderingen in de macrocontext van het hoger onderwijs;de opkomst van open science als een transformerende kracht in de academische wereld;een verband tussen de externe ontwikkelingen en het onderwerp van dit boek: talentmanagement;een kritische evaluatie van de factoren die van invloed zijn op het welzijn van promovendi;de ervaringen van wetenschappers die een loopbaan buiten de wetenschap hebben ontwikkeld;de manier waarop salaristoewijzingsprocessen genderongelijkheid in de talentontwikkeling aan universiteiten beïnvloeden;de samenwerking van universiteiten op het gebied van talentmanagement.

‘In het laatste hoofdstuk reflecteren we op de meest opvallende zaken in het boek. Zo concluderen we dat er sprake is van een talentcrisis in het hoger onderwijs, doordat in het verleden maar een beperkte set aan talenten de aandacht heeft gekregen. We pleiten voor een minder exclusieve benadering en voor meer ruimte voor een diversiteit aan talenten. We denken dat dit het welzijn van de medewerkers, maar ook de performance van de organisatie ten goede komt. We zien in Nederland al zeker een omslag en een transitie,’ geeft Marian aan.

Deze transitie begon decennia geleden, maar werd gestimuleerd door de bewegingen van Open Science en Recognition and Rewards. Het leidt tot een heroriëntatie op de conceptualisering van academische prestaties en vervolgens ook op de betekenis van talent en talentmanagement in de academische wereld. Het hoofdstuk eindigt met enkele aanbevelingen voor verder onderzoek naar talentmanagement en de praktijk.

Interesse
Het boek Talentmanagement in Higher Education is in het Engels beschikbaar.

De e-bookeditie is gratis online te lezen via deze link: http://www-emerald-com-443.webvpn.sxu.edu.cn/insight/publication/doi/10.1108/9781802626858

De papieren versie is te verkrijgen bij: Talent Management in Higher Education, | Donner

 
 
auteur: Marie-José van der Cammen

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.