Nieuwe centrale medezeggenschapsraad (cmr) is gestart

FOR SOCIETY

Tijdens twee studiedagen eind augustus is de nieuwe centrale medezeggenschapsraad (cmr) gestart met haar werkzaamheden.
In de cmr werken studenten en medewerkers samen om mee te denken over het beleid van Fontys en hierover in gesprek te gaan met het college van bestuur (cvb). De cmr komt regelmatig bij elkaar in kleine commissies, met de studentenfractie, met de personeelsfractie en als voltallige raad. Allerlei strategische en tactische onderwerpen die voor heel Fontys belangrijk zijn komen voorbij.

Rol cmr bij besluitvorming  
De cmr heeft een belangrijke rol in de besluitvorming binnen Fontys. Soms mag de raad meedenken, een andere keer wordt ze om advies of instemming gevraagd. De basis van dit alles is een goede relatie met het college van bestuur, zij is de formele gesprekspartner van de cmr. Daarnaast gaat de cmr ook regelmatig in gesprek met experts, projectleiders, directeuren of andere betrokkenen als onderwerpen daarom vragen.
De cmr heeft 22 leden (11 studenten en 11 personeelsleden) en beide fracties hebben hiernaast nog twee reserveleden die ook aanwezig zijn bij studiedagen en vergaderingen. 
 

Kennismaking met cvb en belangrijke dossiers
Het college van bestuur is de gesprekspartner van de cmr en er was tijdens de studiedagen daarom ook tijd ingepland voor een kennismaking tussen cvb en cmr.  Verder zijn door middel van korte inhoudelijke dialoogsessies de nieuwe leden geïnformeerd over  belangrijke dossiers zoals kwaliteitsafspraken, transitie mediatheken, ontwerpkader flexibel onderwijs en de kaderbrief. 

Verkiezing dagelijks bestuur (db) cmr
Ook is het nieuwe dagelijks bestuur (db) gekozen. Het db van de cmr bestaat uit vier personen: de voorzitter van de cmr, de vicevoorzitter van de cmr, de voorzitter van de studentenfractie en de voorzitter van de personeelsfractie.

Meer weten?
Wil je weten wat er besproken wordt in de cmr? Klik hier voor de cmr portal met bijvoorbeeld de agenda’s en de namen van alle cmr leden.  Je mag ook als toehoorder aanwezig zijn bij een cmr vergadering, neem hiervoor contact op via email cmr@fontys.nl

 

Auteur: Margreeth Haagsman

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.