Nieuwe Erasmus+ toekenning voor buiten Europa

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Jaarlijks maken honderden Fontys studenten en medewerkers gebruik van de mogelijkheid om via de Erasmusbeurs internationale ervaring op te doen en hun interculturele vaardigheden te versterken. Elk jaar heeft Fontys de mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen bij Erasmus+. De mogelijkheden van Erasmus+ worden steeds uitgebreider, ook als het gaat om uitwisseling buiten Europa. 

Nieuwe toekenning
Fontys mag ook de komende jaren doorgaan met het verstrekken van Erasmus+ beurzen aan studenten en medewerkers die van buiten Europa naar Nederland komen en vice versa. De subsidieaanvraag voor specifieke projecten met landen die normaliter buiten Erasmus+ vallen is wederom toegekend. Dit jaar voor een bedrag van ruim €300.000. Hiermee kunnen 60 buitenlandervaringen gefinancierd worden. Een mijlpaal voor Fontys en een flinke boost voor de samenwerking met bijzondere partnerinstellingen.

Welcome to Venlo
Vrijdag 1 september, een regenachtige ochtend in Venlo. Voor een groep internationale exchange studenten uit Ghana, India, Japan en Zambia is dit het begin van bijzonder semester. Zij studeren dit semester als exchange student bij Fontys International Business Studies (FIBS) en Fontys Techniek en Logistiek (FHT&L) in Venlo en zullen daar zo’n vijf maanden blijven. Een ervaring die mede mogelijk is gemaakt door de Erasmus+ subsidie die Fontys heeft ontvangen en inzet als bijdrage in hun reis- en verblijfskosten. ‘De subsidie biedt een unieke kans voor Fontysstudenten en medewerkers om in contact te komen met studenten en collega’s uit andere delen van de wereld en andersom ’, aldus Nick Adriaans, coördinator Erasmus+ beurzen bij Fontys Team Internationalisering.

Eerste ervaringen
Eén van de studenten die sinds eind augustus in Nederland is, is Alexis. Ze studeert Accountancy aan een jonge Universiteit in Ghana. Bij Fontys verwacht zij vakken te volgen op een projectmatige manier die zij in Ghana niet gewend is. Daarbij is het voor haar van belang dat het onderwijs in Ghana en Nederland Engelstalig is. Alexis kijkt ernaar uit om uitwisselingsstudenten uit andere landen te leren kennen.

Ook Alexis’ medestudente Miselo uit Zambia is blij met haar komst naar Venlo. Ze studeert aan de Northrise University in Ndola en volgt bij Fontys de minor International Business. Haar eerste indruk van Venlo is dat het een zeer schone en warme stad is. Ze heeft een huiselijk gevoel op straat en is blij dat alles wat ze nodig heeft op loopafstand van haar kamer is.

Subsidie
Door het grote economische verschil tussen de landen is de subsidie van groot belang voor deze exchange studenten. Zij kunnen in de meeste gevallen niet zonder Erasmus+ naar Nederland komen. Zo kost bijvoorbeeld het aanvragen van een visum in Zambia honderden euro’s omdat daar geen ambassade is en de visumaanvraag in Zimbabwe gedaan moet worden. Erasmus+ dekt deze kosten, evenals een vast bedrag per dag voor reis- en verblijfskosten. Het is geen vetpot, maar met dit geld kunnen de studenten een semester in Venlo wonen.

Zambia
De komende jaren zullen er meer studenten met behulp van Erasmus+ naar Nederland komen. In de zomervakantie heeft Fontys namelijk een groot deel van de aangevraagde Erasmus+ subsidie voor 2023 toegekend gekregen. Daarvan was een belangrijk deel aangevraagd voor en toegekend aan studenten en medewerkers uit Zambia. De Erasmus+ subsidie kan de reis- en verblijfskosten van twintig Zambiaanse studenten dekken voor de komende twee jaar. Daarnaast kunnen docenten en stafleden van beide instellingen naar elkaar reizen om gastlessen te verzorgen en praktijkervaringen uit te wisselen.

Uitbreiding
In de nieuwe subsidietoekenning is tevens het aantal landen uitgebreid. In Tilburg kreeg de lerarenopleiding (FLOT) een toekenning voor uitwisseling met Israël. Hetzelfde geldt voor een mooie nieuwe samenwerking tussen Fontys Pulsed en Universidad del Dessarollo (UDD) in Chili. Een student van FLOT die zal deelnemen aan de uitwisseling met Israël geeft aan dat het voor hem zeer waardevol is om door deze buitenlandervaring zijn vaardigheden als leraar te versterken en complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief te leren begrijpen. Daarnaast wordt ook de uitwisseling met Ghana verder versterkt. FIBS kreeg namelijk een toekenning voor vijf inkomende studenten en enkele medewerkers. Het gaat om een groep docenten die over en weer gastlessen geven en onderwijs- ondersteunende medewerkers die ervaringen uitwisselen met collega’s.

Wil jij ook?
Wil jij ook in aanmerking komen voor een Erasmus+ subsidieaanvraag? Dat kan! Neem hiervoor contact op met de coördinator Internationalisering van je instituut en ontdek welke mogelijkheden er zijn. Kijk daarbij naar je partnerinstellingen en betrek hen bij het aanvraagtraject. Bij vragen of twijfel mail naar: studyabroad@fontys.nl. Nick Adriaans, coördinator Erasmus+ bij Fontys helpt je vervolgens bij het indienen van een aanvraag. Let wel: toekenning is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag en de concurrentie. Populaire landen kennen meer concurrentie maar er zijn ook landen met een ruime subsidiepot en grote kansen (bijv. Oost-Europa en Afrika).

Contact
Meer weten over subsidieaanvragen voor dit programma? Neem contact op met Team Internationalisering
Contactpersoon: Nick Adriaans.

Fontys en Erasmus+
Jaarlijks maken honderden Fontys studenten en medewerkers gebruik van de mogelijkheid om via de Erasmusbeurs internationale ervaring op te doen en hun interculturele vaardigheden te versterken. De laatste jaren is het palet aan mogelijkheden uitgebreid. Studenten kunnen nu deelnemen aan korte Blended Intensive Programme’s en de subsidies voor mobiliteit buiten Erasmus+ landen worden steeds uitgebreider (Erasmus+ landen zijn alle EU-lidstaten + 6 andere Europese landen). Bovendien zijn door inclusie-maatregelen van Erasmus+ aanvullende beurzen beschikbaar voor studenten in bepaalde doelgroepen, dit geldt zowel voor uitgaande Fontys studenten als inkomende internationale studenten.

Auteur: Nick Adriaans

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.